Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Η εταιρεία

Προφίλ Λίγα Λόγια για μας

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) είναι θυγατρική εταιρεία του "Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων" (ΕΟΦ) και δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Όραμα Όραμα

Όραμά μας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες της δημόσιας Υγείας και των ασθενών, σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας με στόχο αφενός τις θεραπευτικές λύσεις, αφετέρου την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ενάντια σε κάθε φαινόμενο κοινωνικού αποκλεισμού.

Αποστολή της εταιρείας Αποστολή της εταιρείας

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου μπορούν οι δύο αυτοί βασικοί πυλώνες χάραξης πολιτικής της πολιτείας, στον τομέα του φαρμάκου και της Υγείας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές υγείας προς το συμφέρον του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.

Οι Στόχοι μας Οι Στόχοι μας

Στόχοι της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.

♦ Η οργανωτική αναδιάρθρωση της εταιρείας ♦ Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ♦ Η βελτίωση της παραγωγικότητας ♦ Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Οι Αξίες μας Οι Αξίες μας

«Κάθε άνθρωπος αξίζει να λαμβάνει την μέγιστη δυνατή φροντίδα Υγείας και να έχει την καλύτερη δυνατήΥγεία και ποιότητα ζωής»

 

Θέτουμε τους εαυτούς μας στην θέση των άλλωνΟι άνθρωποι είναι ο βασικότερος πόρος της εταιρείας ♦ Καινοτομία και συστημική σκέψη ♦ ΔιαφάνειαΕυθύνη 

f

Οικονομικά Στοιχεία Οικονομικά Στοιχεία

Ο χώρος της Υγείας είναι θεμελιώδης κλάδος της Ελληνικής οικονομίας. Ρόλος της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. είναι να συνεχίσει να αποτελεί υγιές μέλος της, με πλεονεκτήματα τα οποία προσδίδουν αξία πρωτίστως στον ασθενή, αλλά παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης τόσο για το σύστημα Υγείας, όσο και για την Εθνική οικονομία.

Οι Δραστηριότητές μας

Η ΙΦΕΤ δραστηριοποιείται στην άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε απαραίτητα φάρμακα • παράγει μοναδικά και αναντικατάστατα φάρμακα και αντίδοτα • διενεργεί έλεγχο ποιότητας των παραγόμενων φαρμάκων  διαθέτει υποδομή για την εκπόνηση μελετών βιοισοδυναμίας • διαθέτει μονάδα αποστείρωσης με γ ακτινοβολία • διαχειρίζεται τα οικιακά υπολείμματα φαρμάκων

Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης

Υπηρετούμε με συνέπεια και ευθύνη τον Ασθενή διαθέτοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα στην Ελληνική αγορά.

Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών

Αναζητούμε λύσεις ερευνώντας τις Διεθνείς Αγορές. Εντοπίζουμε προϊόντα με γνώμονα την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΑΣΦΑΛΕΙΑ, την ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και την ΤΙΜΗ

Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων

Αναλυτικό εργαστήριο ελέγχου ποιότητας,  Ανάπτυξη ΔιαδικασιώνΥποδομή εργαστηρίων Βιοισοδυναμίας

Ερευνητικό Εργαστήριο

Κέντρο Φαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης, Προκλινικές/κλινικές μελέτες Βιο-δραστικών μορίων, Παροχή υπηρεσιών στην αγορά του φαρμάκου, Συνεργασίες με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Υποδομή εργαστηρίων Βιοϊσοδυναμίας

Παραγωγή

Η άρτια λειτουργία του εργοστασίου μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διεθνείς προδιαγραφές των κανόνων της "Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής" (EU GMPs), επιτυγχάνοντας αναγνωρισμένη ποιότητα και ασφάλεια στην παραγωγή και τον έλεγχο των προϊόντων μας

Μονάδα Ακτινοβόλησης

Ακτινοβόληση Ιατροτεχ/κών Προϊόντων βάσει προτύπου EN ISO 11137 Συντονισμός συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης & διαχείρισης οικιακών υπολειμμάτων φαρμάκων (ληγμένα)

Πληροφόρηση

Εταιρικά έντυπα - Ηλεκτρονικές εκδόσεις - Χρήσιμες συνδέσεις

Κέντρο Ενημέρωσης