Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Στην παρακάτω ενότητα θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα για το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας και τις διαδικασίες αυτού

Εμφάνιση όλων
 • Τι είναι το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ;

  Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) είναι θυγατρική εταιρεία του "Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων" (Ε.Ο.Φ.) και δραστηριοποιείται κυρίως στην Παραγωγή, Εισαγωγή και Διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από φαρμακευτικές εταιρείες, πλην όμως κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα και αναντικατάστατα για τη θεραπεία των Ασθενών & την προστασία της Δημόσιας Υγείας. 

 • Ποια φάρμακα εισάγει ο ΙΦΕΤ;

  Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) αναλαμβάνει κυρίως την έκτακτη εισαγωγή φαρμάκων για την κάλυψη θεραπευτικών κενών, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από τον Ε.Ο.Φ. και λοιπών φορέων. Ετησίως, το ΙΦΕΤ εισάγει περίπου 850 διαφορετικά φάρμακα (3.000.000 τεμάχια), τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σε διάφορες φαρμακευτικές μορφές. Αυτά ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: Έκτακτης Κάλυψης, Ειδικές Νοσοκομειακές Παραγγελίες, Ατομικές Παραγγελίες. Επιπλέον, ο ΙΦΕΤ είναι Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) για όσα σκευάσματα παράγει.

 • Τι είναι τα φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης και γιατί υπάρχει ανάγκη εισαγωγής τους από τον ΙΦΕΤ;

  Τα φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης είναι φάρμακα που είτε δεν κυκλοφορούν ή έπαψαν να κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά (προσωρινά ή εντελώς). Εισάγονται κατά κύριο λόγο από χώρες της Ευρώπης και απ' όπου αλλού είναι διαθέσιμα μετά από σχετική άδεια εισαγωγής του ΕΟΦ σε συγκεκριμένες ποσότητες και για συγκεκριμένο διάστημα κάλυψης. Αφορούν στις ανάγκες Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων / Ιδιωτικών Κλινικών, Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και Φαρμακαποθηκών. 

 • Ποιοι είναι οι παραλήπτες των φαρμάκων Έκτακτης Κάλυψης;

  Τα φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης αφορούν στις ανάγκες Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων / Ιδιωτικών Κλινικών, Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και Φαρμακαποθηκών. Ως εκ τούτου, τα φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης δε διανέμονται απευθείας στα Ιδιωτικά Φαρμακεία από το ΙΦΕΤ. Η διάθεση τους σε Λιανική/Χονδρική πώληση (διάθεση μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων) γίνεται αποκλειστικά μέσω των Φαρμακαποθηκών

 • Τι είναι τα φάρμακα Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών και γιατί υπάρχει ανάγκη εισαγωγής τους από τον ΙΦΕΤ;

  Ως φάρμακα Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών χαρακτηρίζονται τα ιδιοσκευάσματα προς εισαγωγή και διάθεση μόνο σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα / Ιδιωτικές Κλινικές, είτε αποκλειστικά για  συγκεκριμένο ασθενή ή συνολικά για τις ανάγκες μιας κλινικής.
  Αφορούν σε καινοτόμα φάρμακα τα οποία: 1) δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, αλλά διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας σε κράτος μέλος της ΕΕ, στον ΕΟΧ ή στις ΗΠΑ, ή 2) είναι εγκεκριμένα στην Ελλάδα, αλλά έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους από την υπεύθυνη εταιρεία και δεν εισάγονται από το ΙΦΕΤ ως φάρμακα Έκτακτης κάλυψης.
   

 • Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής φαρμάκων Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών από τον ΙΦΕΤ;

  Οι Ειδικές Νοσοκομειακές Παραγγελίες αιτούνται προς το ΙΦΕΤ μόνο από τον Υπεύθυνο Φαρμακοποιό του Νοσοκομείου/Ιδιωτικής Κλινικής (Αίτηση Νοσοκομειακής Παραγγελίας Φαρμάκου, για συγκεκριμένο ασθενή ή για τις ανάγκες κλινικής). Το ΙΦΕΤ στη συνέχεια προωθεί το φάκελο στον ΕΟΦ προς έγκριση. Μετά την έγκριση του ΕΟΦ, το ΙΦΕΤ ξεκινά τη διαδικασία εισαγωγής του φαρμάκου από το εξωτερικό. Αφού παραληφθεί το φάρμακο, το ΙΦΕΤ ενημερώνει το Φαρμακείο του Νοσοκομείου για τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου.

 • Τι είναι τα φάρμακα των Ατομικών Παραγγελιών και γιατί υπάρχει ανάγκη εισαγωγής τους από τον ΙΦΕΤ;

  Τα φάρμακα των Ατομικών Παραγγελιών αφορούν αποκλειστικά για ατομική χρήση συγκεκριμένου ασθενή και διατίθενται μόνο στα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ & Ιδιωτικά Φαρμακεία. Η ανάγκη εισαγωγής τους από τον ΙΦΕΤ προκύπτει από το γεγονός ότι δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ενώ είναι εγκεκριμένα σε άλλες χώρες (ΕΕ και εκτός ΕΕ). Ατομικές παραγγελίες γίνονται δεκτές όταν υποβάλλονται από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή Ιδιωτικά Φαρμακεία και συνοδεύονται από τα σχετικά έγγραφα.

 • Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής φαρμάκων Ατομικών Παραγγελιών από τον ΙΦΕΤ;

  Υπάρχουν δυο περιπτώσεις υποβολής Ατομικών Παραγγελιών, είτε από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ ή από Ιδιωτικά Φαρμακεία. Η υποβολή Ατομικών Παραγγελιών Αίτημα μέσω Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ γίνεται για την περίπτωση αποζημίωσης της θεραπείας. Σε αντίθετη περίπτωση, που η αποζημίωση της θεραπείας δεν γίνεται μέσω του ΕΟΠΥΥ τότε η υποβολή της Ατομικής Παραγγελίας γίνεται μέσω Ιδιωτικού Φαρμακείου.
   

 • Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής φαρμάκων Ατομικών Παραγγελιών από τον ΙΦΕΤ με αίτημα μέσω ΕΟΠΥΥ;

  Η υποβολή Ατομικών Παραγγελιών Αίτημα μέσω Φαρμακείου ΕΟΠΥΥ γίνεται για την περίπτωση αποζημίωσης της θεραπείας. Ο θεράπων ιατρός αιτείται ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (ΣΗΠ) για φάρμακα εξωτερικού που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, για τις ανάγκες συγκεκριμένου ασθενούς. Μέσω ΣΗΠ γίνεται η ηλεκτρονική διαχείριση και εξέταση των αιτημάτων σχετικά με την αναγκαιότητα αποζημίωσης φαρμάκων από ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, ο ΕΟΦ αποφασίζει αν επιτρέπει τη διακίνηση του προϊόντος στον Ελλαδικό χώρο, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στη συνέχεια - και αφού ΕΟΦ & ΕΟΠΥΥ έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία έγκρισης του φακέλου ατομικής παραγγελίας - αποστέλλεται εντολή εισαγωγής προς το ΙΦΕΤ. Το ΙΦΕΤ κατόπιν έρευνας ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για το χρόνο διάθεσης του φαρμάκου.