Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Ελλείψεις Φαρμάκων

Ελλείψεις Φαρμάκων

 

 

Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφερόμαστε στις Ελλείψεις Βασικών Φαρμάκων που εντοπίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και αφορούν όλες τις χώρες, αλλά ποικίλουν σε ένταση, συχνότητα και έκταση ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες, τα αίτια των οποίων δεν σχετίζονται με το παράλληλο εμπόριο. 

Ελλείψεις Φαρμάκων - Οι διαστάσεις ενός κρίσιμου προβλήματος