Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Οι Αξίες μας

Οι Αξίες μας

Θέτουμε τους εαυτούς μας στην θέση των άλλων. Μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανάγκες των ασθενών και να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων τους.

Οι άνθρωποι αποτελούν τον βασικότερο πόρο του οργανισμού μας. Η εκπαίδευση, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και η συνεργασία αποτελούν το ουσιαστικότερο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Ο σεβασμός της άποψης αποτελεί θεμελιώδη κανόνα συμπεριφοράς στην εταιρεία μας.

Καινοτομία και συστημική σκέψη. Θεωρούμε ότι μόνο μέσα από την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την κατανόηση και βελτίωση της σχέσης και διασυνδεσιμότητας των συστημάτων, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά στην δουλειά μας, σε όρους ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Διαφάνεια. Είμαστε ειλικρινείς, αναφέροντας πάντα τις επιτυχίες μας, αλλά και τις αποτυχίες μας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την μαθησιακή μας διαδικασία και την αποτελεσματικότητα μας.

Ευθύνη. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεων μας, που απορρέουν από την θέση του καθενός στην δομή και την λειτουργία της εταιρίας.

Φροντίδα για το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η φροντίδα για την εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου στους χώρους εργασίας, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος από την λειτουργία των εγκαταστάσεών μας, είναι ξεκάθαρες δεσμεύσεις που γίνονται πράξεις.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΙΦΕΤ