Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Όραμα

Όραμα

Όραμά μας είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη δραστηριοτήτων που καλύπτουν τις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας και των ασθενών σε προϊόντα και υπηρεσίες υγείας με στόχο αφενός τις θεραπευτικές λύσεις, αφετέρου την εξασφάλιση ποιότητας ζωής, ενάντια σε κάθε φαινόμενο κοινωνικού αποκλεισμού.  

Το ΙΦΕΤ και το σύνολο των εργαζομένων και των στελεχών που απασχολούνται σε αυτό, φιλοδοξούν να διαθέσουν με ευαισθησία και σεβασμό την γνώση τους και την εμπειρία τους στην αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών τους σε φάρμακα. Παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη όλων εκείνων των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να εξοπλίσουν τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Υγείας, με τα απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση των καθηκόντων τους και την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) πιστεύουμε ότι η Υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των ανθρώπων και είναι υποχρέωσή μας η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών, στη βάση των ευθυνών που έχουμε ως μέλη της ανθρώπινης κοινωνίας.