Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Email:
Τηλέφωνο:
Τμήμα:
Captcha:
Σχόλιο:


Στοιχεία Επικοινωνίας

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας

18 χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη Αττική
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 2002 400 • fax 210 6039636

Γραφείο Διοίκησης: 213 2002 442, 443)• e-mail info@ifet.gr

Για παραγγελίες:
τηλ: 213 2002 501, 502, 513, fax: 210 6039775 (Μόνιμες/Εκτακτες)
τηλ: 213 2002 424, 423, fax: 210 6039640 (Νοσοκομειακές)
τηλ: 213 2002 456, fax: 210 6039640 (ΕΟΠΥΥ)
τηλ: 213 2002 408, fax: 210 6039640 (Ατομικές/Ιδωτικά Φαρμακεία)
 
Έρευνα Αγοράς:
τηλ: 213 2002 406, fax: 210 6039636, email: import@ifet.gr
 
Παραγωγή:
τηλ: 213 2002 426, fax: 210 6039016, email: tsatsaronakis@ifet.gr
 
Μονάδα αποστείρωσης:
Μάνδρα Αττικής, τηλ: 210 5550749, fax: 210 5555426, email: radiator@ifetmagoula.gr
 
Τμήμα Διαγωνισμών & Προμηθειών (Υπηρεσίες & Αγαθά) :
τηλ: 213 2002 479, fax: 210 6038964, email: procurement@ifet.gr