Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Προφίλ

Προφίλ

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) είναι θυγατρική εταιρεία του "Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων" (ΕΟΦ) και δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, πλην όμως κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για την θεραπεία των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Επίσης, δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως η οργάνωση ενός ασφαλούς συστήματος διαχείρισης ως επικίνδυνων αποβλήτων των ληγμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων οικιακής χρήσης, καθώς και την ακτινοβόληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με γ' ακτινοβολία.

Προτεραιότητά του Ινστιτούτου -ανεξαρτήτως συνθηκών- είναι ο Ασθενής και η κάλυψη των αναγκών του με ολοκληρωμένο και υπεύθυνο τρόπο, με σεβασμό στην πολιτεία και το περιβάλλον, ευθυγραμμισμένη στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα.

Ιστορικό ίδρυσης: Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε.) είναι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη εταιρεία, η οποία συστάθηκε το έτος 2000 μετά από μετατροπή του ΝΠΙΔ ΙΦΕΤ. Ιδρύθηκε το 1991 έπειτα από την κατάργηση της τότε Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (ΕΦ) και της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ) και το 2001 απορρόφησε την Φαρμέτρικα και το 2009 την ΕΛΒΙΟΝΥ.

Έδρα: Η έδρα του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής (18ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος), ενώ διατηρεί υποκατάστημα στην Μαγούλα Αττικής.

Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Παπακώστα

Διευθύνων Σύμβουλος: Ελευθερία Τοκατλίδη

 

Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα μας είναι: