Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Προφίλ

Προφίλ

Η εταιρεία ΙΦΕΤ Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία του "Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων" και δραστηριοποιείται κυρίως στην παραγωγή, εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά από ιδιωτικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις, πλην όμως κρίνονται ως απολύτως απαραίτητα για την θεραπεία των ασθενών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Επίσης, δραστηριοποιείται και σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως η οργάνωση ενός ασφαλούς συστήματος διαχείρισης ως επικίνδυνων αποβλήτων των ληγμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων οικιακής χρήσης, καθώς και την ακτινοβόληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων με γ' ακτινοβολία.

Προτεραιότητά της ΙΦΕΤ Α.Ε. -ανεξαρτήτως συνθηκών- είναι ο Ασθενής και η κάλυψη των αναγκών του με ολοκληρωμένο και υπεύθυνο τρόπο, με σεβασμό στην πολιτεία και το περιβάλλον, ευθυγραμμισμένη στην ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα διεθνή πρότυπα.

Ιστορικό ίδρυσης: Η ΙΦΕΤ Α.Ε. είναι ανώνυμη εταιρεία, η οποία συστάθηκε το έτος 2000 μετά από μετατροπή του ΝΠΙΔ ΙΦΕΤ. Η ΙΦΕΤ είχε ιδρυθεί το 1991 έπειτα από την κατάργηση της τότε Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (ΕΦ) και της Κρατικής Φαρμακαποθήκης (ΚΦ). Το 2001 η ΙΦΕΤ απορρόφησε την Φαρμέτρικα και το 2009 την ΕΛΒΙΟΝΥ.

Έδρα: Η έδρα της ΙΦΕΤ βρίσκεται στην Παλλήνη Αττικής (18ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνος) και διατηρεί υποκατάστημα στην Μαγούλα Αττικής.

Πρόεδρος: Δημήτρης Πανταζής

Διευθύνων Σύμβουλος: Ιωάννης Σωτηρίου

Τα Στελέχη μας: Σήμερα η ΙΦΕΤ απασχολεί 44 άτομα, με τις γυναίκες να αποτελούν ποσοστό 45%, ενώ σε επίπεδο εκπαίδευσης ποσοστό 55% αποτελούν οι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Η λειτουργία της ΙΦΕΤ στηρίζεται στους ανθρώπους της και η Διοίκηση της ΙΦΕΤ φροντίζει να στηρίζει με συγκεκριμένα προγράμματα εκπαιδευτικής αξίας την βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 

Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα στα οποία απασχολούνται είναι: