Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Μονάδα Ακτινοβόλησης

Μονάδα Ακτινοβόλησης

Ακτινοβόληση 


   

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας έχει πολυετή δραστηριότητα στην Ακτινοβόληση με γ-ακτινοβολία, ως την πιο αξιόπιστη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη της στειρότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η μέθοδος της γ-ακτινοβολίας, είναι εξαιρετικά δραστική και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποστείρωση χώρων, συσκευών αλλά και αναλωσίμων υλικών όπως σύριγγες, καθετήρες, εγγλυφίδες, ράμματα, ουροσυλλέκτες κ.ά.

Το εργοστάσιο του ΙΦΕΤ στη Μαγούλα είναι μοναδικό στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί ακτινοβόληση με γ-ακτινοβολία και λειτουργεί σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας ΕΝ ISO 11137.

Είμαστε πιστοποιημένοι με το πρότυπο EN ISO 9001/2015 και το πρότυπο EN ISO 13485/2016 και ελεγχόμαστε από τον ΕΟΦ και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

 

Διαχείριση Οικιακών Υπολειμμάτων Φαρμάκων 


   

Την ευθύνη για τη διαχείριση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως, φέρει η ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.

Τα άχρηστα φάρμακα που προέρχονται από τους πράσινους κάδους των φαρμακείων μεταφέρονται σε εξειδικευμένα κέντρα, όπου αδρανοποιούνται ή καίγονται.

Τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες της χώρας είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στο σύστημα περισυλλογής και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 43 Ν. 4025/2011, μετά από έκθεση του ΣΕΥΥΠ.