Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατεβάστε το αρχείο με όλα τα φάρμακα έκτακτης κάλυψης για παραγγελία: Δελτίο Παραγγελίας

  • Τα Φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης αφορούν σκευάσματα που δεν διατίθενται στην ελληνική αγορά και απευθύνονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και Φαρμακαποθήκες, μέσω των οποίων μπορούν να διατεθούν και σε ιδιωτικά φαρμακεία.

    Λίστα Φαρμάκων Έκτακτης Κάλυψης

 

  • Τα Φάρμακα Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών αφορούν καινοτόμα σκευάσματα που μπορεί και να μη διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένους ασθενείς δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιωτικών κλινικών.

    Λίστα Φαρμάκων Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών

 

 

* Τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων – 17/06/2024