Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

  • Τα Φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης αφορούν σκευάσματα που δεν διατίθενται στην ελληνική αγορά και απευθύνονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και Φαρμακαποθήκες, μέσω των οποίων μπορούν να διατεθούν και σε ιδιωτικά φαρμακεία.

    Λίστα Φαρμάκων Έκτακτης Κάλυψης

 

  • Τα Φάρμακα Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών αφορούν καινοτόμα σκευάσματα που μπορεί και να μη διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, τα οποία απευθύνονται σε συγκεκριμένους ασθενείς δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή ιδιωτικών κλινικών.

    Λίστα Φαρμάκων Ειδικών Νοσοκομειακών Παραγγελιών

 

  • Τα Φάρμακα Ατομικών Παραγγελιών αφορούν ιδιοσκευάσματα προς αποκλειστική διάθεση σε φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικά φαρμακεία, προς ατομική χρήση συγκεκριμένων ασθενών

    Λίστα Φαρμάκων Ατομικών Παραγγελιών

 

* Τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων – 02/11/2023