Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Ο χώρος της Υγείας είναι θεμελιώδης κλάδος της Ελληνικής οικονομίας. Ρόλος της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. είναι να συνεχίσει να αποτελεί υγιές μέλος της, με πλεονεκτήματα τα οποία προσδίδουν αξία πρωτίστως στον ασθενή, αλλά παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης τόσο για το σύστημα Υγείας, όσο και για την Εθνική οικονομία.

Οικονομικά στοιχεία

ΧΡΗΣΗ 2022

ΧΡΗΣΗ 2021

ΧΡΗΣΗ 2020

ΧΡΗΣΗ 2019

ΧΡΗΣΗ 2018

ΧΡΗΣΗ 2017

ΧΡΗΣΗ 2016

ΧΡΗΣΗ 2015