Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης

Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης

Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης

Η Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., διαθέτει μοναδικά και αναντικατάστατα προϊόντα, καθώς και καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των ασθενών, είναι αναγκαία για τη Δημόσια Υγεία και δεν διατίθενται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, είτε γιατί δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, είτε γιατί είναι νέα φάρμακα τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στη χώρα μας.

Εισάγονται φάρμακα σπάνιων παθήσεων (Ορφανά) τα οποία προορίζονται για τη διάγνωση, την πρόληψη ή την θεραπεία παθήσεων που συνεπάγονται κίνδυνο για τη ζωή, ή είναι πολύ σοβαρές, ενώ ο επιπολασμός τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλότερος από 5 κρούσματα ανά 10.000 άτομα. Μέχρι σήμερα είναι καταγεγραμμένες περισσότερες από 7.500 σπάνιες παθήσεις.

Οι υπηρεσίες τις οποίες παρέχουμε καθημερινά με αίσθημα ευθύνης απαιτούν εγρήγορση και σοβαρό σχεδιασμό, έχοντας ως πρωταρχικό μας μέλημα, το συνδυασμό της άριστης ποιότητας και του χαμηλότερου δυνατού κόστους των εισαγόμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του Ινστιτούτου.

Η Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών εντοπίζοντας λύσεις σύμπραξης με προμηθευτές που αξιολογούνται με συγκεκριμένες υψηλές προδιαγραφές.

Η εισαγωγή και διακίνηση όλων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων γίνεται με εντολή του ΕΟΦ, ο οποίος καθορίζει τις ποσότητες ή/και την τιμή διάθεσής τους στην Ελληνική Αγορά.

Η Μονάδα Φαρμακευτικής Κάλυψης διαθέτει και διακινεί εγχώρια κάθε χρόνο περίπου 700 διαφορετικά σκευάσματα που θεωρούνται απαραίτητα για τη Δημόσια Υγεία και καλύπτουν τις κάτωθι περιπτώσεις:

Φάρμακα Μόνιμης - Έκτακτης κάλυψης:
• Αναγκών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ΕΟΠΥΥ, Φαρμακαποθηκών.
• Εισάγονται κατά κύριο λόγο από χώρες της Ευρώπης και απ' όπου αλλού είναι διαθέσιμα (μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΦ).
• Διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καθώς και έκτακτων αναγκών και ελλείψεων της αγοράς, μετά από εντολή των αρμόδιων αρχών της πολιτείας (ΕΟΦ, Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ).
 
Φάρμακα Ειδικής Νοσοκομειακής Κάλυψης:
• Αναγκών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με σκευάσματα για εξατομικευμένες θεραπείες ασθενών.
Εισάγονται κατά κύριο λόγο από χώρες της Ευρώπης και απ' όπου αλλού είναι διαθέσιμα (μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΦ).
 
Φάρμακα για λογαριασμό Φαρμακείων ΕΟΠΥΥ & Ιδιωτικών Φαρμακείων (Ατομικές παραγγελίες):
Εισαγωγή Φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ καθώς και των Ιδιωτικών Φαρμακείων για εξατομικευμένες θεραπείες ασθενών. 
 
 
 
Δελτίο Παραγγελίας

Αίτηση Ειδικής Παραγγελίας Νοσοκομείου

Ιατρική Γνωμάτευση

Διαβάστε λεπτομερώς την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε, όπως την έχει ορίσει ο ΕΟΦ

Αίτηση Ατομικής Παραγγελίας Φαρμάκων

Ιατρική Γνωμάτευση

Διαβάστε λεπτομερώς την διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε, όπως την έχει ορίσει ο ΕΟΦ.

Για επείγονται περιστατικά: 213 2002 400 (24/7)

Η ΙΦΕΤ. Μ.Α.Ε. διαθέτει ISO 9001: 2015 , άδεια χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης - (Eudra GMDP) καθώς επίσης και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της ορθής πρακτικής στην χονδρική διανομή φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση 2013/C343/0 (GDP).