Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Ερευνητικό Εργαστήριο

Ερευνητικό Εργαστήριο

Διεύθυνση Ερευνητικού Εργαστηρίου

 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε. αποτελεί μια άρτια εξοπλισμένη μονάδα με μόνιμο εξειδικευμένο ερευνητικό προσωπικό, ικανό να εφαρμόσει σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της Φαρμακευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η επαναλειτουργία του Ερευνητικού Εργαστηρίου γίνεται σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα εργαστηριακών διαπιστεύσεων, με σκοπό την προαγωγή της φαρμακολογικής ερευνητικής δραστηριότητας στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας με παράλληλη ανάπτυξη προ-κλινικών/κλινικών μελετών ανάπτυξης νέων φαρμάκων ή προσθήκης νέων ενδείξεων σε γνωστά φάρμακα.

Η διασύνδεση της Έρευνας με την επιχειρηματικότητα και η αξιοποίησή της για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και Υπηρεσιών στην αγορά/στο χώρο του Φαρμάκου, συνιστά μια πρόκληση υψίστης στρατηγικής σημασίας για το εργαστήριό μας.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο διαθέτει την υποδομή για να επαναδραστηριοποιηθεί στο χώρο της βιοϊσοδυναμίας φαρμάκων (μελέτες τεκμηρίωσης της θεραπευτικής ισοδυναμίας μεταξύ ενός ελεγχόμενου γενόσημου και του πρωτότυπου φαρμάκου- αναφοράς) όπως αναφέρεται και στο καταστατικό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 

Παράλληλα η εταιρεία στρέφεται σε συνεργασίες με καταξιωμένα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα σχετικά με νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα δώσουν προβάδισμα στις εξελίξεις και τους ρυθμούς στη φαρμακευτική έρευνα.  

Παναγιώτα Κακάτσου

Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου

Τηλ.: +30 213 2002 406

Email: p.kakatsou@ifet.gr

 

Δημοσιεύσεις:

Machairas E, Laros G, Lambrinidis G, Halabalaki M, Bouziotis P, Liolios C, Kolokouris, A. Synthesis and Binding Profile Using Molecular Dynamics of New Building Blocks for PSMA Theranostics and the PSMA617-Cystine-Doxorubicin Therapeutic Bioconjugate Against Prostate Cancer. ChemRxiv. Cambridge: Cambridge Open Engage; 2023