Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ

Για τον Επαγγελματία Υγείας

Για τον Επαγγελματία Υγείας

Σύστημα συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως: