Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Παραγωγή

Παραγωγή

Διεύθυνση Παραγωγής

Η καρδιά της παραγωγής του Ινστιτούτου χτυπά στην Παλλήνη. Σε κτιριακή έκταση 5.000τμ, στεγάζονται δύο γραμμές παραγωγής συνολικής έκτασης 1.000τμ. Οι χώροι παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (EU GMPs) και σε αυτούς παράγονται οι κάτωθι φαρμακοτεχνικές μορφές.

 

Παραγωγή πόσιμων διαλυμάτων/ Διάλυμα υδροχλωρικής μεθαδόνης

Το 2005 εγκαινιάστηκε μία σύγχρονη, πλήρως αυτοματοποιημένη, γραμμή παραγωγής πόσιμων διαλυμάτων μεγάλης δυναμικότητας.

Η μεθαδόνη παρασκευάζεται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και πιο συγκεκριμένα στην ανωτέρω αυτοματοποιημένη γραμμή, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές διεθνώς, με σημαντικό όφελος για το Υπουργείο Υγείας και την πολιτεία.

Γραμμή πλήρωσης και πωμάτισης

Παραγωγή δισκίων και συσκευασία

Μηχανή δισκιοποίησης

Η γραμμή παρασκευής στερεών της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., ξεκίνησε την λειτουργία της το 2009, οπότε και μεταφέρθηκαν οι παραγωγές facon των ιδιοσκευασμάτων της, σε αυτή.

Στη γραμμή παραγωγής δισκίων, παρασκευάζονται ορφανά φάρμακα σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές διεθνώς, όπως:

  • Acetazolamide (φάρμακο οφθαλμικών παθήσεων: αντιγλαυκωματικό)
  • Hydrocortisone (αντιφλεγμονώδες κορτικοστεροειδές)
  • Dianycotyl: (αντιφυματικό)

Στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου υπάρχει ένα σύγχρονο pilot (δοκιμαστήριο) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες φαρμακευτικές εταιρείες για δοκιμαστικές παραγωγές φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι κύριοι πυλώνες λειτουργίας μας:

  • Μεγιστοποίηση της δυνατότητας παραγωγής σε ετήσια δυναμικότητα, με το ίδιο άριστο αποτέλεσμα των παραγόμενων προϊόντων 
  • Συνεχής επιμόρφωση σε μεθόδους σύγχρονης παραγωγικής διαδικασίας
  • Διατήρηση και ενίσχυση των συμφωνιών με τους τοπικούς φορείς, με σημαντικό όφελος για την Πολιτεία λόγω εξαιρετικά ανταγωνιστικών τιμών διεθνώς

Κωνσταντίνος Τσατσαρωνάκης

Διευθυντής Παραγωγής