Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Αποστολή της εταιρείας

Αποστολή της εταιρείας

Το Ινστιτούτο φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια του ΕΟΦ και του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου μπορούν οι δύο αυτοί βασικοί πυλώνες χάραξης πολιτικής της Πολιτείας, στον τομέα του φαρμάκου και της Υγείας, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν πολιτικές υγείας προς το συμφέρον του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.

Το ΙΦΕΤ αποτελεί επίσης ένα σημαντικό εργαλείο στην υπηρεσία των επαγγελματιών Υγείας, αλλά και της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη της, μέσα από συνεργασίες τόσο με εκείνες τις φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, όσο και την με ερευνητική πανεπιστημιακή κοινότητα.