Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Συνεργασίας

Οδηγίες για Υποψήφιους Προμηθευτές


Προθεσμία Υποβολής προτάσεων: Η προθεσμία υποβολής αναγράφεται στην σχετική λίστα RfQ (Έκτακτη Ζήτηση Ποσοτήτων). Ανοικτή προθεσμία υποβολής για την λίστα RfI (Διαρκής Ζήτηση Ποσοτήτων).  

Υποβολή προτάσεων: μέσω e-mail στο [email protected]

Επιπρόσθετες πληροφορίες: μέσω e-mail στο [email protected], τηλ.: +30 213 2002 406

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Για τις Φαρμακοβιομηχανίες: Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής και Εξαγωγής, Σχέδιο Λήψης Μέτρων Φαρμακοεπαγρύπνησης και Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου (εφόσον υπάρχει) για τα προσφερόμενα προϊόντα.
  2. Για τις Φαρμακαποθήκες: Άδεια Χονδρικής Πώλησης ή Πιστοποιητικό Ορθής Πρακτικής για την Διανομή Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης.

Παναγιώτα Κακάτσου

Διευθύντρια Έρευνας Αγοράς Φαρμάκων

Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων
χρήσεων του Δικτυακού τόπου
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
18.1
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων
χρήσεων του Δικτυακού τόπου