Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Ακτινοβόληση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ακτινοβόληση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Ακτινοβόληση 


   

Η ΙΦΕΤ Α.Ε. έχει αναπτύξει πολυετή δραστηριότητα στην Αποστείρωση με γ-ακτινοβολία, ως την πιο αξιόπιστη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη της στειρότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Με τον όρο αποστείρωση περιγράφεται η καταστροφή όλων των παθογόνων μικροοργανισμών , όπως βακτήρια και σπόροι αυτών, μύκητες, ιοί, ρικέτσιες και μυκοπλάσματα.

Η μέθοδος της γ-ακτινοβολίας, είναι εξαιρετικά δραστική και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποστείρωση χώρων, συσκευών αλλά και αναλωσίμων υλικών όπως σύριγγες, καθετήρες, εγγλυφίδες, ράμματα, ουροσυλλέκτες κ.ά.

Το εργοστάσιο της ΙΦΕΤ στη Μαγούλα είναι μοναδικό στη Ελλάδα που χρησιμοποιεί ακτινοβόληση με γ ακτινοβολία και λειτουργεί σύμφωνα με τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας ΕΝ ISO 11137.

Είμαστε πιστοποιημένοι με το πρότυπο EN ISO 9001/2015 και το πρότυπο EN ISO 13485/2016 και ελεγχόμαστε από τον ΕΟΦ και την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

 

Διαχείριση Οικιακών Υπολειμμάτων Φαρμάκων 


   

Την ευθύνη για τη συλλογή των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως, φέρει η ΙΦΕΤ Α.Ε. υπό την εποπτεία του ΕΟΦ.

Τα άχρηστα φάρμακα που λαμβάνονται από τους πράσινους κάδους των φαρμακείων μεταφέρονται στο εργοστάσιο της Μαγούλας, το οποίο έχει την ευθύνη για την αποστολή τους σε εξειδικευμένα κέντρα, όπου αδρανοποιούνται ή καίγονται.

Τα φαρμακεία και οι φαρμακαποθήκες της χώρας είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στο σύστημα περισυλλογής και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 43 Ν. 4025/2011, μετά από έκθεση του ΣΕΥΥΠ. 

Αναστάσιος Δελής 

Διευθυντής Εργοστασίου Ακτινοβόλησης Ιατροτεχνολογιών προϊόντων

τηλ.: 210 5550749, 3ο χλμ Λεωφ. Τιτάν, Μαγούλα Αττικής