Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας ΑΕ
Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών

Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών

Το αποτύπωμά μας 

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών είναι μία δυναμική και απαιτητική δραστηριότητα της ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε., με στόχο την έκβαση μιας επιτυχημένης συμφωνίας με τους προμηθευτές μας, αλλά πρωτίστως είναι η δική μας συνεισφορά και διασφάλιση ότι κάθε ασθενής έχει πρόσβαση στα κατάλληλα φάρμακα τη στιγμή που τα χρειάζεται. Με σεβασμό, προσήλωση και μεθοδικότητα σε αυτή την αξία, το έμπειρο προσωπικό μας, ανταποκρίνεται με επιτυχία σε κάθε νέα ανάγκη.  

Τα σκευάσματα που αναζητούμε για την Ελληνική αγορά είναι δημοσιοποιημένα αρχεία, προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο ενώ ανανεώνονται κάθε μήνα και αφορούν:

  1. Λίστα φαρμάκων Μόνιμης & Έκτακτης κάλυψης, αρχείο RfI (Request for Interest - Διαρκής Ζήτηση Ποσοτήτων)  
  2. Λίστα φαρμάκων για την κάλυψη Έκτακτων αναγκών (Ειδικές Νοσοκομειακές, Ιδιωτικά Φαρμακεία, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ), αρχείο RfQ (Request for Quotation - Έκτακτη Ζήτηση Ποσοτήτων)

Τις προδιαγραφές για τους όρους συνεργασίας θα τις βρείτε πιο κάτω, ενώ για θέματα συνεργασιών παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Διεύθυνσή μας στα τηλ: 213 2002 410.   

Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών