ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 - 2004
Σε ποσότητες (χιλιάδες συσκευασίες)
ETOΣ
NOΣOKOMEIA
ΦAPMAKEIA - ΦAPMAKAΠOΘHKEΣ
ΣΥΝΟΛΟ
1990
28.768
214.669
243.437
1991
30.659
211.258
241.918
1992
33.013
221.916
254.929
1993
34.515
235.348
269.863
1994
35.450
240.584
276.034
1995
39.453
254.316
293.769
1996
41.967
277.534
319.502
1997
45.178
285.753
330.931
1998
44.739
297.420
342.159
1999
46.546
324.102
370.648
2000
47.732
343.242
390.974
2001
50.896
363.415
414.311
2002
51.160
381.795
432.955
2003
55.166
387.455
442.621
2004
57.245
402.435
459.679
 
Σε αξίες (χιλιάδες ευρώ)
ΕΤΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Χονδρική τιμή
Λιανική τιμή
1990
69.556
297.290
428.188
497.744
1991
94.174
369.939
539.329
633.503
27,3%
1992
123.137
480.839
701.020
824.157
30,1%
1993
156.272
618.929
902.415
1.058.687
28,5%
1994
186.804
729.451
1.063.548
1.250.352
18,1%
1995
230.866
840.728
1.225.795
1.456.661
16,5%
1996
276.815
988.093
1.440.656
1.717.472
17,9%
1997
318.311
1.052.530
1.560.917
1.879.228
9,4%
1998
322.186
988.208
1.440.839
1.763.026
-6,2%
1999
367.402
1.204.085
1.755.187
2.122.590
20,4%
2000
423.274
1.473.453
2.148.309
2.571.583
21,2%
2001
522.504
1.791.584
2.612.101
3.134.605
21,9%
2002
626.286
2.150.848
3.135.906
3.762.193
20,0%
2003
767.984
2.442.892
3.561.678
4.329.662
15,1%
2004
835.342
2.856.063
4.164.091
4.999.433
15.5%
 
Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων για τα έτη 1990-2004
Σε αξίες
 
 
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας