ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υ6α/43195 (ΦΕΚ 609 τ.Β / 16 Μαϊου 2003)
Υ6/75764 (ΦΕΚ 1403 τ.Β / 30 Σεπτεμβρίου 2003)
ΔΥΓ3/106769 (ΦΕΚ 1888 τ.Β / 19 Δεκεμβρίου 2003)
ΔΥΓ3α/Γ.Π71559 (ΦΕΚ 1156 τ.Β / 19 Αυγούστου 2005)
Σχετικές συνδέσεις
Σελίδα υποδοχής
Σχετικά ...
Περιεχόμενα ...
Υπουργικές αποφάσεις
Συντελεστές
Λήψη της έκδοσης επίδειξης
 
Κίτρινη κάρτα
 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Παράδειγμα ελεύθερης αναζήτησης.

Η δραστική ουσία Σιμετιδίνη από το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Oμεπραζόλη και οδό χορήγησης παρεντερική

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης οιστρογόνων και οδό χορήγησης διαδερμική.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Καλσιτονίνη και οδό χορήγησης ρινική.

Δείγμα Καρτέλλας Ιδιοσκευάσματος.Kατασκευή -Copyright ©: ΙΦΕΤ