ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

To eυρετήριο φαρμάκων περιέχει τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, καθώς και τα κείμενα του Εθνικού Συνταγολογίου.

To eυρετήριο φαρμάκων σας δίνει τις εξής δυνατότητες αναζήτησης:

1. Ελεύθερη αναζήτηση
2. Αναζήτηση με βάση κριτήρια
3. Αναζήτηση με βάση τη θεραπευτική Κατηγορία
4. Πλοήγηση στα κεφάλαια του Εθνικού Συνταγολογίου
 
1. Ελεύθερη αναζήτηση:
Στο αντίστοιχο πεδίο πληκτρολογήστε οποιαδήποτε λέξη και πατώντας το αντίστοιχο πράσινο κουμπάκι έχετε τα αποτελέσματα σε λίστα.
Επιλέγετε αυτό που σας ενδιαφέρει.
 
2. Αναζήτηση με βάση κριτήρια: Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε σύνθετες αναζητήσεις.

Για παράδειγμα:

Επιλέξτε Δραστική ουσία «Είναι...» και πληκτρολογείστε στο αντίστοιχο πεδίο OMEPRAZOLE
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δραστική ουσία πρέπει να πληκτρολογείται στα αγγλικά) και Oδός Xορήγησης «Είναι...» και κάντε κλικ στο βέλος εμφάνισης της λίστας των διαθέσιμων οδών χορήγησης.
Επιλέξτε «ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ».

Πατήστε το αντίστοιχο πράσινο κουμπάκι . Έχετε μία λίστα των ιδιοσκευασμάτων που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
Επιλέγοντας το κάθε ένα από αυτά βλέπετε την Καρτέλλα ιδιοσκευάσματος όπου έχετε πληροφορίες για την κατάταξη του συγκεριμμένου ιδιοσκευάσματος στο σύστημα ATC, τα χαρακτηριστικά του, τιμές, καθώς και τους περιορισμούς ενδείξεων, διάθεσης και τις συστάσεις που το αφορούν.
Επιλέγοντας το σήμα δίπλα από τη δραστική ουσία μπορείτε να δείτε την πληροφορία του Εθνικού Συνταγολογίου για τη συγκεκριμένη δραστική ουσία.
3. Αναζήτηση με βάση τη θεραπευτική Κατηγορία:

Τα ιδιοσκευάσματα είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης ATC* σε 14 βασικά συστήματα.

*(για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε Προβολή/Περιεχόμενα του eυρετηρίου φαρμάκων)

Πατώντας το [+] μπορείτε να δείτε την ταξινόμηση του κάθε συστήματος μέχρι το επίπεδο της δραστικής ουσίας.

Επιλέξτε το επίπεδο που σας ενδιαφέρει και μετά το αντίστοιχο πράσινο κουμπάκι .
 
Αν θέλετε να πλοηγηθείτε στα κεφάλαια του Εθνικού Συνταγολογίου:

Επιλέξτε Εθνικό Συνταγολόγιο.

Βλέπετε τα 17 κεφάλαια. Πατώντας το [+] βλέπετε τα υποκεφάλαια κάθε κεφαλαίου.

Επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει και κάντε δύο κλικ στην επιλογή σας.

Στο τέλος κάθε υποκεφαλαίου έχετε τις αντίστοιχες δραστικές ουσίες. Με απλό κλικ βλέπετε αυτήν που θέλετε.

Σημειώνεται ότι η αναζήτηση πληροφοριών για τα κλινικά στοιχεία των φαρμάκων από το Εθνικό Συνταγολόγιο αποσκοπεί στην συνοπτική ενημέρωση του αναγνώστη για τα βασικά χαρακτηριστικά των φαρμάκων, την ταξινόμησή τους μεταξύ πανομοιότυπων ή ανάλογων φαρμάκων κ.ά.

Τα πλήρη εγκεκριμένα στοιχεία των φαρμάκων είναι αυτά που αναφέρονται στα εγκεκριμένα SPC’s κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων και στα οποία θα πρέπει να προσφεύγουν οι υπηρεσίες που εξετάζουν την νομιμότητα πράξεων όπως την προώθηση των φαρμάκων, την συνταγογράφησή τους κ.ά..

Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων από τα ασφαλιστικά ταμεία ισχύουν πάντοτε οι προβλεπόμενες περιοριστικές διατάξεις σύμφωνα με τον ισχύοντα εκάστοτε Πίνακα Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων.