ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


 

 

Το eυρετήριο φαρμάκων είναι εύχρηστο, γρήγορο, λειτουργικό.

Δίνει δυνατότητες:
Αναζήτησης με βάση το όνομα του φαρμάκου, τη δραστική ουσία, τον κωδικό ATC ή την οδό χορήγησης.
Σύνθετης αναζήτησης με πολλαπλά κριτήρια.
Ελεύθερης αναζήτησης.
Αποθήκευσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης.

 

Το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας προσφέρει ένα σημαντικό ηλεκτρονικό εργαλείο-βοήθημα στον ιατρό, τον φαρμακοποιό και γενικότερα στους επιστήμονες του χώρου της υγείας.

To eυρετήριο φαρμάκων είναι ένα δυναμικό προϊόν που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου και ανανεώνεται άμεσα
Η αναβάθμισή του γίνεται εύκολα μέσω διαδικτύου.
Δοκιμάστε την έκδοση επίδειξης του eυρετηρίου φαρμάκων.
Πληροφορείστε μας για τις ανάγκες σας. Eπικοινωνείστε μαζί μας
Διαβάστε τις σύντομες οδηγίες χρήσης ή ζητήστε μας βοήθεια. Στο ΙΦΕΤ λειτουργεί γραφείο υποστήριξης του eυρετηρίου φαρμάκων στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε πρόβλημα.
 
Επικοινωνείστε μαζί μας
Γραφείο Υποστήριξης eυρετηρίου φαρμάκων
210 6603400, 210 6603406, 210 6603408,
210 6603419

210 6039956
 

 

 

 

 

 

Σχετικές συνδέσεις
Σελίδα υποδοχής
Σχετικά ...
Περιεχόμενα ...
Υπουργικές αποφάσεις
Συντελεστές
Λήψη της έκδοσης επίδειξης
 
Κίτρινη κάρτα
 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Παράδειγμα ελεύθερης αναζήτησης.

Η δραστική ουσία Σιμετιδίνη από το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Oμεπραζόλη και οδό χορήγησης παρεντερική

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης οιστρογόνων και οδό χορήγησης διαδερμική.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Καλσιτονίνη και οδό χορήγησης ρινική.

Δείγμα Καρτέλλας Ιδιοσκευάσματος.Kατασκευή -Copyright ©: ΙΦΕΤ