ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το eυρετήριο φαρμάκων περιέχει :

Τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα (Υπ. Αποφάσεις Υ6α/43195, Υ6/75764, ΔΥΓ3/106769 και ΔΥΓ3α/Γ.Π71559) με πληροφορίες ανά προϊόν:

  • περιγραφικά χαρακτηριστικά (εμπορική ονομασία, υπεύθυνος κυκλοφορίας, φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα, συσκευασία, δραστική ουσία)
  • τιμές (λιανική, χονδρική, νοσοκομειακή)
  • την θεραπευτική κατηγορία που έχει ενταχθεί το φαρμακευτικό προϊόν σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις (σύστημα ATC - Anatomical Therapeutic Classification system)
  • τις οδηγίες σε θέματα ενδείξεων και διάθεσης (περιορισμοί ενδείξεων, συστάσεις, περιορισμοί διάθεσης) όπως περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις.

Τις πληροφορίες του Εθνικού Συνταγολογίου (έκδοση 2003) για κάθε δραστική ουσία (ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις, προσοχή στη χορήγηση, δοσολογία).

Σύστημα ATC

To σύστημα ταξινόμησης ATC (Anatomical Therapeutic Classification system) έχει προταθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ) και έχει υιοθετηθεί από τον ΕΟΦ, όπως επίσης και από τους περισσότερους κεντρικούς και εθνικούς οργανισμούς φαρμάκων.

Με βάση το ATC οι δραστικές ουσίες διαχωρίζονται σε ομάδες σύμφωνα με το ανατομικό σύστημα που δρουν, καθώς και με τις χημικές, φαρμακολογικές και θεραπευτικές τους ιδιότητες.

Το ATC έχει δενδροειδή δομή πέντε επιπέδων, διαχωρίζοντας αρχικά τις δραστικές ουσίες σε 14 κύριες κατηγορίες οι οποίες αποτελούν και το πρώτο επίπεδο, το οποίο αφορά στο ανατομικό σύστημα που ασκεί δράση το φάρμακο. Το δεύτερο επίπεδο αφορά στη φαρμακολογική/θεραπευτική υποκατηγορία, το τρίτο και το τέταρτο στη χημική/φαρμακολογική/θεραπευτική υποομάδα και το πέμπτο στη δραστική ουσία.

Πληροφορίες από το Εθνικό Συνταγολόγιο
Στο eυρετήριο φαρμάκων έχουν περιληφθεί τα λήμματα των δραστικών ουσιών του Εθνικού Συνταγολογίου (έκδοση ΕΟΦ, 2003), αποσκοπώντας στην παροχή πληρέστερης πληροφόρησης στο χρήστη, από τις επίσημες δημοσιευμένες πηγές. Από την παρεχόμενη ύλη του Ε.Σ. έχουν εξαιρεθεί τα ιδιοσκευάσματα που περιλαμβάνονται στη έκδοση 2003.
Οι δραστικές ουσίες των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο έχουν σημανθεί με το σύμβολο (ενεργή σύνδεση με το/α αντίστοιχο/α λήμμα/τα).
Επίσης, σε επίπεδο φαρμακευτικού προϊόντος (καρτέλα ιδιοσκευάσματος) δίνεται η πληροφορία εάν περιέχεται ή όχι το συγκεκριμένο προϊόν στο Εθνικό Συνταγολόγιο.
Σχετικές συνδέσεις
Σελίδα υποδοχής
Σχετικά ...
Περιεχόμενα ...
Υπουργικές αποφάσεις
Συντελεστές
Λήψη της έκδοσης επίδειξης
 
Κίτρινη κάρτα
 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Παράδειγμα ελεύθερης αναζήτησης.

Η δραστική ουσία Σιμετιδίνη από το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Oμεπραζόλη και οδό χορήγησης παρεντερική

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης οιστρογόνων και οδό χορήγησης διαδερμική.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Καλσιτονίνη και οδό χορήγησης ρινική.

Δείγμα Καρτέλλας Ιδιοσκευάσματος.Kατασκευή -Copyright ©: ΙΦΕΤ