ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


 

 

 

To ηλεκτρονικό ευρετήριο φαρμάκων (eυρετήριο φαρμάκων) είναι έκδοση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας και απευθύνεται σε ιατρούς, φαρμακοποιούς, επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, καθώς και σε φοιτητές ιατρικών και φαρμακευτικών σχολών.

Το eυρετήριο φαρμάκων είναι ένα σημαντικό εργαλείο-βοήθημα και στοχεύει στην παροχή έγκυρης και σύγχρονης πληροφόρησης στους επαγγελματίες της υγείας για τη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Περιέχει τα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα (Υπουργικές αποφάσεις Υ6α/43195, Υ6/75764, ΔΥΓ3/106769 και ΔΥΓ3α/Γ.Π71559), με πλήρη περιγραφικά χαρακτηριστικά και τιμές, ταξινομημένα σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος ATC της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς επίσης και την πληροφορία του Εθνικού Συνταγολογίου για κάθε δραστική ουσία.

Το eυρετήριο φαρμάκων δεν είναι ένα στατικό προϊόν. Θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου (νέα φαρμακευτικά προϊόντα, αλλαγές τιμών, υπουργικές αποφάσεις) και θα ανανεώνεται άμεσα. Οι χρήστες του eυρετηρίου θα μπορούν εύκολα να αναβαθμίζουν την έκδοση του προγράμματος μέσω διαδικτύου.

Επίσης, το ΙΦΕΤ έχει δημιουργήσει Γραφείο Υποστήριξης στη διάθεση του κάθε χρήστη για την παροχή βοήθειας στη λειτουργία και την αναβάθμιση του eυρετηρίου.

Με την ελπίδα ότι το eυρετήριο φαρμάκων θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στον επιστήμονα της υγείας στο δύσκολο έργο της συνταγογράφησης, το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας θα συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

 

Δρ Γ. Δημόπουλος

Πρόεδρος ΙΦΕΤ

 

Πρόεδρος ΙΦΕΤ

Σχετικές συνδέσεις
Σελίδα υποδοχής
Σχετικά ...
Περιεχόμενα ...
Υπουργικές αποφάσεις
Συντελεστές
Λήψη της έκδοσης επίδειξης
 
Κίτρινη κάρτα
 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Παράδειγμα ελεύθερης αναζήτησης.

Η δραστική ουσία Σιμετιδίνη από το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Oμεπραζόλη και οδό χορήγησης παρεντερική

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης οιστρογόνων και οδό χορήγησης διαδερμική.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Καλσιτονίνη και οδό χορήγησης ρινική.

Δείγμα Καρτέλλας Ιδιοσκευάσματος.Kατασκευή -Copyright ©: ΙΦΕΤ