14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.2  Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης
14.2.1  Ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΓΑΛΟΪΟΥ
Human Cytomegalovirus Immunoglobulin (CMV)
Ανθρώπινη ανοσοφαιρίνη με αντισώματα έναντι του κυτταρομεγαλοϊού.

Ενδείξεις:
Προφύλαξη από κλινικές εκδηλώσεις κυτταρομεγαλοϊού σε ασθενείς που υπόκειται σε ανοσοκαταστολή, όπως λ.χ. οι λήπτες μοσχευμάτων.

Αντενδείξεις:
Δυσανεξία στις ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες, ανεπάρκεια ανοσοσφαιρίνης IgA.

Δοσολογία:
50 μονάδες ΡΕΙ (Paul-Ehrlich Institute)/kg την ημέρα της μεταμόσχευσης ή την προτεραία ή και νωρίτερα σε οροθετικούς έναντι του CMV. Χορηγούνται 6 δόσεις με μεσοδιαστήματα 2-3 εβδομάδων.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
ly pd iv infusion 50iu

Λοιπά:
Βλ. εισαγωγή κεφ. 14.2. και Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη (IVIG).