14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.3  Παράγωγα αίματος

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ VΙΙ* Φάρμακα σε πρόγραμμα Φαρμακο-Επαγρύπνησης. 

Το φάρμακο αυτό παραμένει σε πρόγραμμα Φαρμακο-Επαγρύπνησης παρότι είναι παλαιότερο (έχει κυκλοφορήσει στη χώρα μας πριν την 1/7/98). Ο γιατρός πρέπει να τα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς ανεπιθύμητων ενεργειών και να τις αναφέρει στον ΕΟΦ συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα.
Coagulation Factor VIIa
*ή Eptalog alfa (activated)

Ενδείξεις:
Σοβαρά αιμορραγικά επεισόδια σε ασθενείς που έχουν αναστολείς των παραγόντων VIII και IX.

Αντενδείξεις:
Γνωστή υπερευαισθησία σε πρωτεΐνες ποντικών, χάμστερς και βοοειδών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Eλαφρές αλλεργικές αντιδράσεις (εξανθήματα, κνησμός, κλπ.), νεφρική ανεπάρκεια, εγκεφαλικές διαταραχές και στηθάγχη έχουν αναφερθεί ως μεμονωμένες περιπτώσεις.

Προσοχή στη χορήγηση:
Nα χορηγείται μόνο από εξειδικευμένα κέντρα. Σε περιπτώσεις στις οποίες είναι πιθανή η εμφάνιση ιστικού παράγοντα της πήξεως (σηψαιμία, τραυματισμοί, κλπ.) κίνδυνος θρομβώσεων. Nα παρακολουθούνται ο χρόνος προθρομβίνης και μερικώς ενεργοποιημένης θρομβοπλαστίνης (aPTT). Σε εγκυμοσύνη και θηλασμό μόνο εάν είναι απαραίτητο.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
Διατηρείται σε ψυγείο (2°-8°C).

Μορφές-Περιεκτικότητες:
ly. pd. injection 60 kiu/vial, 120 kiu/vial, 240 kiu/vial