14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.3  Παράγωγα αίματος

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ
Human Plasma Fibrinogen Concentrate

Ενδείξεις:
Aιμορραγική διάθεση σε: α) συγγενή υπο- ή δυσ- ή ανινωδογοναιμία, β) σε ειδικές περιπτώσεις επίκτητης υποϊνωδογοναιμίας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξετασθεί προσεκτικά και η ανάγκη για άλλη θεραπευτική αγωγή.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πιθανός κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων (συμπεριλαμβανομένου εμφράγματος του μυοκαρδίου και πνευμονικής εμβολής). Σε σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικές ή αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις.

Προσοχή στη χορήγηση:
Λόγω του πιθανού κινδύνου θρομβοεμβολικών επιπλοκών θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερες προφυλάξεις, όταν χορηγείται το συμπύκνωμα ινωδογόνου σε ασθενείς με ιστορικό στεφανιαίας νόσου ή εμφράγματος μυοκαρδίου, σε ηπατικές παθήσεις, σε μετεγχειρητικούς ασθενείς, σε νεογνά ή σε ασθενείς που παρουσιάζουν κίνδυνο θρομβοεμβολικών φαινομένων ή διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτιμάται το πιθανόν όφελος της θεραπείας με ινωδογονόνο, σε σχέση με τους κινδύνους των επιπλοκών.

Σε αλλεργικές ή αναφυλακτικού τύπου αντιδράσεις, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως η χορήγηση του φαρμάκου και να ακολουθηθούν οι ενδεικνυόμενες οδηγίες για την θεραπεία του σοκ.

Oι ασθενείς στους οποίους χορηγείται συμπλήρωμα ινωδογόνου θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία ή συμπτώματα ενδοαγγειακής πήξης ή θρόμβωσης. Bλέπε επίσης εισαγωγή 14.3.

Δοσολογία:
H δοσολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με το βαθμό αιμορραγίας. Tα κρίσιμα επίπεδα ινωδογόνου στο πλάσμα, κάτω από τα οποία μπορεί να συμβεί αιμορραγία είναι 100 mg/100 ml. Oι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται από 200-450 mg/100 ml.

Tα επίπεδα του κυκλοφορούντος ινωδογόνου δεν θα πρέπει να αυξηθούν πέραν του κατώτερου φυσιολογικού ορίου για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος θρομβωτικών επιπλοκών. Γενικά χορηγούνται αρχικά 1-2 g με επακολουθούσες εγχύσεις, εάν απαιτούνται.

Στα παιδιά η δόση θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με το σωματικό βάρος και τις ανάγκες του παιδιού. O εργαστηριακός έλεγχος και η παρακολούθηση του ασθενούς είναι απολύτως απαραίτητα.

Tα λυόφιλα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Tο διάλυμα χορηγείται με έγχυση ή βραδέως ενδοφλεβίως.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject. powder 1 g