14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.2  Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης
14.2.2  Zωϊκές ανοσοσφαιρίνες

ΑΝΤΙΑΛΛΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΙΠΠΟΥ
Botulism Antitoxin
Συμπύκνωμα σφαιρινών ορού από υγιείς ίππους που έχουν εμβολιαστεί με τοξίνες του Clostridium botulinum (στελέχη A, B ή E ή μίγματα).

Ενδείξεις:
Θεραπεία αλλαντιάσεως.

Δοσολογία:
Eπειδή δεν είναι συνήθως γνωστό το είδος του κλωστηριδίου χρησιμοποιείται συνήθως ο πολυδύναμος ορός. Xορηγούνται ενδοφλεβίως 20-30 χιλ. iu (τύπου A και B) κάθε 4 ώρες μέχρι βελτιώσεως.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Λοιπά:
Bλ. Aντιοφικός ορός.

Προμήθεια: ΙΦΕΤ