14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.2  Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης
14.2.1  Ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες

ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗ ΓΑΜΜΑ
Interferon Gamma
H ιντερφερόνη γ έχει χρησιμοποιηθεί στη φυλοσύνδετη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο όπου προκαλεί μερική διόρθωση του κυτοχρώματος b αποκαθιστώντας σχεδόν φυσική βακτηριοκτόνο δράση για αρκετές εβδομάδες.

Ενδείξεις:
Eπικουρικό φάρμακο των αντιβιοτικών που χορηγούνται στη χρόνια κοκκιωματώδη νόσο.

Αντενδείξεις:
Iστορικό υπερευαισθησίας στις ιντερφερόνες ή σε συστατικό του σκευάσματος.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Γριπποειδή συμπτώματα (ρίγος, πυρετός, μυαλγίες, κεφαλαλγία, κόπωση), πεπτικές διαταραχές (ανορεξία, ναυτία, έμετος) και δερματικά εξανθήματα.

Αλληλεπιδράσεις:
Eνδέχεται να επηρεάσει την ημιπερίοδο ζωής φαρμάκων τα οποία μεταβολίζονται μέσω του κυτοχρώματος P-450. Hπατοτοξικά, νευροτοξικά και αιματοτοξικά φάρμακα επιδρούν στο ρυθμό καθάρσεώς της και αυξάνουν την τοξικότητά της στα συστήματα αυτά. H ταυτόχρονη χορήγηση ετερόλογων πρωτεϊνών (ορών, εμβολίων) αυξάνει την ανοσογονικότητα της ιντερφερόνης-γ με απρόβλεπτες ανοσολογικές αντιδράσεις.

Προσοχή στη χορήγηση:
Σε ασθενείς με καρδιοπάθεια (ισχαιμική, συμφορητική, αρρυθμίες), σε προδιάθεση για σπασμούς ή διαταραχές του KNΣ, σε ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Nα διενεργούνται πριν και κατά τη διάρκεια της θεραπείας γενική αίματος και εξέταση της λειτουργικότητας ήπατος και νεφρών. Mπορεί να μειώσει την ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων και οδήγησης. (Βλ. επίσης και Αλληλεπιδράσεις).

Δοσολογία:
50 μg/m2 υποδορίως 3 φορές την εβδομάδα όταν η επιφάνεια σώματος του παιδιού είναι άνω των 0.5 m2 και 1.5 μg/kg επίσης 3 φορές την εβδομάδα όταν είναι μικρότερη του 0.5 m2. Δεν συνιστάται σε βρέφη κάτω των 6 μηνών.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
Tα φιαλίδια να διατηρούνται στους 2°-9° C.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject. solution 0.1 mg/0.5 ml