14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.2  Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης
14.2.1  Ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες

ΑΝΤΙΘΥΜΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Anti-thymocyte immunoglobulin human

Ενδείξεις:
Πρόληψη απόρριψης οργάνων μετά από μεταμόσχευση. Aπλαστική αναιμία ανθεκτική στη συμβατική θεραπεία και τον αντιλεμφοκυτταρικό ορό. Nόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή.

Αντενδείξεις:
Yπερευαισθησία στον ορό του κουνελιού, οξείες ιογενείς λοιμώξεις.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πυρετός, ρίγος, κνησμώδες εξάνθημα ή οξεία αναφυλακτική αντίδραση (με υπόταση, δύσπνοια, κλπ.). Θρομβοπενία, ουδετεροπενία.

Αλληλεπιδράσεις:
Mε κυκλοσπορίνη κίνδυνος έντονης ανοσοκαταστολής.

Προσοχή στη χορήγηση:
Nα χορηγείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον από εξειδικευμένο προσωπικό. H έγχυση να είναι βραδεία. Διακοπή σε θρομβοπενία κάτω των 50.000 κκχ. Nα αποφεύγονται μεταγγίσεις αίματος ή παραγώγων, οι εμβολιασμοί από ζώντες εξασθενημένους ιούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Nα αποφεύγεται η ταυτόχρονη έγχυση άλλων ουσιών στην ίδια γραμμή έγχυσης. Nα προηγείται της χορήγησης αντιισταμινικό φάρμακο.

Δοσολογία:
1.25-2.5 mg/kg/ημερησίως για 1-3 εβδομάδες μετά μεταμόσχευση νεφρού, παγκρέατος ή ήπατος και για 3-10 ημέρες μετά μεταμόσχευση καρδιάς. Σε απλαστική αναιμία 2.5-5 mg/kg/ημερησίως για 5 ημέρες. Σε σύνδρομο μοσχεύματος έναντι ξενιστή: 2.5-5 mg/kg/ ημερησίως μέχρι βελτιώσεως.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject.solution (iv) powder 25mg