14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.2  Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης
14.2.1  Ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Human Rabies Immunoglobulin (HRIG), IM
Ένα ml διαλύματος περιέχει 100-180 mg πρωτεϊνών από τις οποίες τουλάχιστον το 90% είναι ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη με αντισώματα κατά της λύσσας που αντιστοιχούν σε 150 iu.

Ενδείξεις:
Προφύλαξη από τη λύσσα σε κάθε άτομο που δεν έχει ανοσοποιηθεί κατά της λύσσας την προηγούμενη πενταετία και υπάρχουν υποψίες ότι έχει εκτεθεί στον ιό στις ακόλουθες συνθήκες: λείξη βλεννογόνων, βαθειά δήγματα (πολλαπλά ή στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο λαιμό ή στα δάκτυλα) από οικόσιτα ή άγρια ζώα, που είτε δεν υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν υπό παρακολούθηση, είτε είναι ύποπτα για λύσσα, είτε έχει επιβεβαιωθεί ότι πάσχουν από λύσσα (βλ. Πίνακα 14.6).

Images\t14.6.jpg

Δοσολογία:
H μέγιστη δόση (HRIG) είναι 20 iu/kg χορηγούμενη εφάπαξ ενδομυϊκά ταυτόχρονα με τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου. Yψηλές δόσεις μπορούν να αναστείλουν εν μέρει την ενεργητική παραγωγή αντισωμάτων. Aν για οποιοδήποτε λόγο έχει καθυστερήσει η έναρξη αγωγής, πρέπει παρόλα αυτά να χορηγηθεί HRIG ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ έκθεσης και αγωγής και μέχρι την όγδοη ημέρα μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης του εμβολίου. H ίδια δόση των 20 iu/kg ισχύει τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά.

H θεραπεία εφαρμόζεται στο Δημόσιο Λυσιατρείο.

Λοιπά:
Bλέπε IMIG και εισαγωγή.