14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.2  Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης
14.2.1  Ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΡΗΣΗ
Human Varicella-Zoster Immunoglobulin, IV
Ένα ml διαλύματος περιέχει ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη με αντισώματα κατά της ανεμευλογιάς-έρπητα ζωστήρα που αντιστοιχούν σε 25 iu.

Ενδείξεις:
Προφύλαξη από ανεμευλογιά μετά από έκθεση στον ιό, το ταχύτερο δυνατό (εντός 96 ωρών), για:1) Ατομα με αρνητικό ιστορικό ανεμευλογιάς και ανοσοκαταστολή. 2) Nεογνά που η μητέρα τους εμφάνισε ανεμευλογιά στο διάστημα των 5 ημερών που προηγείται του τοκετού ή εντός 2 ημερών μετά τον τοκετό. 3) Πρόωρα βρέφη με κύηση μικρότερη των 28 εβδομάδων ή με βάρος κατά τη γέννηση 1000 g ή λιγότερο ανεξαρτήτως ιστορικού ανεμευλογιάς της μητέρας. 4) Πρόωρα βρέφη μητέρων με αρνητικό ιστορικό ανεμευλογιάς, για το διάστημα που χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Δοσολογία:
0.2 ml-1 ml (5-25 iu) ανά kg με ενδοφλέβια έγχυση.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject. solution 25 iu/ml