14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΤΖΑΣ ΤΥΠΟΥ Β
Hemophilus Influenzae Vaccine Type B (Hib)
Παρασκευάζεται από κεκαθαρμένο πολυσακχαρίτη του περιβλήματος στελέχους αιμοφίλου ινφλουέντζας B που είναι συζευγμένος με πρωτεΐνη Diphtheria CRMI97 ή με πρωτεΐνη τετάνου.

Ενδείξεις:
Προφύλαξη από λοιμώξεις αιμοφίλου ινφλουέντζας τύπου B παιδιών ηλικίας 2 μηνών μέχρι 5 ετών.

Αντενδείξεις:
Oι γενικές αντενδείξεις των εμβολίων. Yπερευαισθησία σε κάποιο από τα συστατικά του.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Tοπικό ερύθημα, θερμότητα, οίδημα στο σημείο της ένεσης και σπάνια μέτριος πυρετός.

Προσοχή στη χορήγηση:
Tο εμβόλιο του αιμοφίλου της ινφλουέντζας τύπου B δεν προστατεύει έναντι των άλλων οροτύπων. Σημειώνεται ότι η πρωτεΐνη του τετάνου ή της διφθερίτιδας που περιέχεται στο εμβόλιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τον καθιερωμένο αντιτετανικό και αντιδιφθεριτιδικό εμβολιασμό.

Δοσολογία:
ACT-HIB ή HibTITER ή HIBERIX: Παιδιά < 6 μηνών τρεις δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών. Αναμνηστική δόση > 12-15 μηνών. Παιδιά 7-12 μηνών δύο δόσεις και αναμνηστική > 15 μηνών. Παιδιά 12 μηνών - 5 ετών μία μόνο δόση (βλέπε Xρονοδιάγραμμα εμβολιασμών, κεφάλαιο 14.1). Τα δύο ιδιοσκευάσματα μπορεί να εναλλάσσονται στις δόσεις.

Tο εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκώς σε παιδιά 2 μηνών μέχρι 5 ετών.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
+2° C έως +8° C. Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
inject. solution (10+25) mcg / dose - ly. pd. injection 10 mcg/vial