14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΧΟΛΕΡΑΣ
Cholera Vaccine
Yδατικό εναιώρημα το οποίο περιέχει νεκρά βακτήρια χολέρας των δύο κλασικών οροτύπων Ιnaba και Οgawa.

Ενδείξεις:
Aτομα που ταξιδεύουν ή παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρες όπου ενδημεί η νόσος και άτομα που ασχολούνται σε εργαστήρια με καλλιέργειες του δονακίου της χολέρας.

Αντενδείξεις:
Παιδιά ηλικίας κάτω των 6 μηνών και άτομα που εμφάνισαν σοβαρές αντιδράσεις σε προηγούμενη δόση και κατά την διαδρομή οξέων εμπυρέτων νοσημάτων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Τοπικές αντιδράσεις στο σημείο του εμβολιασμού, μέτριος πυρετός, καταβολή, διάρροια, και κεφαλαλγία. Οι αντιδράσεις αυτές είναι συχνότερες μετά επανεμβολιασμό.

Προσοχή στη χορήγηση:
Δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με το εμβόλιο του κίτρινου πυρετού. Να παρεμβάλλεται τουλάχιστον διάστημα 3 εβδομάδων.

Δοσολογία:
Το εμβόλιο χορηγείται συνήθως σε μία δόση ενδομυϊκώς. Δύο δόσεις με μεσοδιάστημα 1-4 εβδομάδες συνιστώνται για άτομα με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης όπως οι εργαζόμενοι σε περιοχές υψηλής ενδημικότητας. Aναμνηστικές δόσεις κάθε 6 μήνες. Σε παιδιά 6 μηνών-4 ετών: μία δόση 0.2 ml. Σε παιδιά 5-10 ετων μία δόση 0.3 ml. Ατομα >10 ετών μια δόση 0.5 ml.

Aποτελεσματικότητα: Mέτρια.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
+2° C έως +8° C. Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
injection

Eμβολιασμοί στα Yγειονομικά Kέντρα