14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (SΑLΚ)
Inactinated Polio Vaccine ή IPV (Salk)
Tριδύναμο εμβόλιο μίγμα νεκρών ιών, από τους 3 οροτύπους (1, 2, 3) ιού πολιομυελίτιδας. Περιέχει μικρές ποσότητες στρεπτομυκίνης και νεομυκίνης. Συνήθως φέρεται σε συνδυσμό με DTP/IPV ή DTaP/Hib/IPV ή DTaP/Hib/Hep.B/IPV.

Ενδείξεις:
Συνιστάται από την ηλικία των 2 μηνών, για τις δύο πρώτες δόσεις, ταυτόχρονα με DTaP, Hib, Hep.B. Επίσης για παιδιά, ενήλικες και άτομα με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια, ιδιαίτερα όταν στο άμεσο περιβάλλον τους υπάρχουν τέτοια άτομα.

Αντενδείξεις:
Yπερευαισθησία στα συστατικά του εμβολίου (στα αντιβιοτικά), έντονη τοπική ή γενική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του εμβολίου. Oξέα εμπύρετα νοσήματα.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Yπερευαισθησία στα συστατικά του εμβολίου και τοπικές αντιδράσεις.

Δοσολογία:
Ο πλήρης εμβολιασμός των παιδιών έναντι της πολιομυελίτιδας απαιτεί 4 δόσεις. Οι δύο πρώτες με IPV (χορηγούμενο ως πολυδύναμο μαζί με άλλα εμβόλια σε ηλικία 2 μηνών και 4 μηνών) και οι δύο επαναληπτικές 12-18 μηνών και 4-6 ετών με Sabin. Για τελείως ανεμβολίαστους ενήλικες 18-40 ετών που ζούν σε περιοχές με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης χορηγούνται: 2 δόσεις 0.5 ml υποδoρίως στο δελτοειδή, με μεσοδιάστημα 2 μηνών. 3η δόση 6-12 μήνες μετά τη 2η 4η δόση 5 χρόνια μετά την 3η.

Aποτελεσματικότητα: Πολύ καλή.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
injection solution

Eμβολιασμοί στα Yγειονομικά Kέντρα