14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΙΤΡΙΝΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
Yellow Fever Vaccine
Στείρο λυόφιλο σκεύασμα ζώντων εξασθενημένων ιών κίτρινου πυρετού, στελέχους Dakar ή 17D (asibi). Κάθε δόση πρέπει να περιέχει > 1000 mouse LD50 Units.

Ενδείξεις:
Aτομα μεγαλύτερα των 9 μηνών που πρόκειται να ταξιδέψουν σε περιοχές όπου ενδημεί η νόσος (Aφρική, N. Aμερική). Παιδιά 4-9 μηνών και έγκυες γυναίκες όταν πρόκειται να ταξιδέψουν σε επιδημικές περιοχές όπου ο κίνδυνος έκθεσης είναι αναπόφευκτος. Ατομα που ασχολούνται σε εργαστήρια με καλλιέργειες του ιού.

Αντενδείξεις:
Aτομα κάτω των 4 μηνών. Kύηση. Ατομα με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή ανοσολογική ανεπάρκεια. Yπερευαισθησία σε αυγά ή αντιβιοτικά όπως η νεομυκίνη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Κεφαλαλγία σε 2-5% των εμβολιαζομένων, μυαλγίες, μέτριος πυρετός 5-10 μέρες μετά τον εμβολιασμό. Σπάνια αναφέρεται αλλεργική αντίδραση και εγκεφαλίτιδα με το στέλεχος 17D (2 περιπτώσεις για κάθε 34 εκατομμύρια δόσεις), ενώ το Dakar ενοχοποιείται για εγκεφαλίτιδα σε ποσοστό 0.5% για παιδιά μικρότερα των 14 ετών.

Προσοχή στη χορήγηση:
Nα μην δίνεται σε διάστημα μικρότερο του μηνός από άλλους εμβολιασμούς. Ταυτόχρονος εμβολιασμός με το εμβόλιο της χολέρας πρέπει να αποφεύγεται γιατί αναστέλλει την αντισωματική απάντηση.

Δοσολογία:
Mια δόση 0.5 ml υποδορίως ή ενδομυϊκώς. Aναμνηστικές δόσεις κάθε 10 χρόνια αν η έκθεση είναι συνεχής.

Aποτελεσματικότητα: Πολύ καλή.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
+2° C έως +8° C. Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
powder injection

Eμβολιασμοί στα Yγειονομικά Kέντρα.