14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ-ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ-ΕΡΥΘΡΑΣ
Measles-Mumps-Rubella-ή MMR Vaccine
Σκεύασμα που περιέχει ζωντανούς εξασθενημένους ιούς ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς.

Ενδείξεις:
Προφύλαξη από ιλαρά, παρωτίτιδα, ερυθρά σε άτομα > 12 μηνών.

Αντενδείξεις:
Οξεία φάση εμπυρέτων νοσημάτων. Υπερευαισθησία σε πρωτεΐνη αυγού ή προϊόντα που προέρχονται από πουλερικά, αλλεργία σε νεομυκίνη η πολυμυξίνη. Εγκυμοσύνη, υπογαμασφαιριναιμία ή διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας ή ανοσοκαταστολή με εξαίρεση αυτών που πάσχουν από HIV λοίμωξη.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Περίπου 5-15% των εμβολιαζομένων εμφανίζουν πυρετό ή και εξάνθημα 7-12 ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Τα συμπτώματα αυτά διαρ-κούν συνήθως 1-2 ημέρες. Παροδική θρομβοπενία, σπανίως νόσηση από ιλαρά σε άτομα με συγγενή ή επίκτητη διαταραχή της κυτταρικής ανοσίας, εγκεφαλίτιδα σε συχνότητα μικρότερη από 1:1.000.000 δόσεις. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να ενοχοποιείται για υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα. Σε επανεμβολιασμό οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι λιγότερο συχνές.

Προσοχή στη χορήγηση:
Mπορεί να μειώσει τη διαγνωστική αξία της Mantoux. Nα παρεμβάλλεται τρίμηνο αν έχει προηγηθεί χορήγηση γ-σφαιρίνης ή μετάγγιση αίματος.

Δοσολογία:
Δύο δόσεις (0.5 ml) υποδορίως. Η 1η > 12-15 μηνών και η 2η σε ηλικία 4-6 ετών ή το αργότερο 11-12 ετών.

Aποτελεσματικότητα: Πολύ καλή.

Σταθερότητα-Φύλαξη:
+2° C έως +8° C. Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
ly pd injection 5000tcid50 / dose - powder and solvent for solution for injection