14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α
Hepatitis A Vaccine
Προέρχεται από κυτταροκαλλιέργεια του ιού ηπατίτιδας Α σε ανθρώπινους διπλοειδείς ινοβλάστες. Πρόκειται για στείρο εναιώρημα που περιέχει 720 eu*/0,5 ml ή 1440 eu/1 ml ή 25 u/0.5ml και 50 u/1 ml αδρανοποιηθέντος με φορμαλδεΰδη ιού της ηπατίτιδας A (HM 175 HAV strain). Το εμβόλιο είναι προσροφημένο σε υδροξείδιο του αργιλίου.

Ενδείξεις:
Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 2 ετών. Συνιστάται να εμβολιάζονται άτομα που ανήκουν στις ομάδες κινδύνου (άτομα προερχόμενα από χώρες χαμηλής ενδημικότητας και ταξιδεύουν ή παραμένουν σε χώρες μέσης και μεγάλης ενδημικότητας, προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων κυρίως χρονίως πασχόντων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, προσωπικό βρεφονηπιακών σταθμών) και τα παιδιά και οι έφηβοι μέχρι την ηλικία των 18 ετών, επειδή κρίνεται σκόπιμο να εξασφαλίζεται ανοσία του επίνοσου ενήλικου πληθυσμού που οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου είναι σοβαρότερες.

Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε συστατικό του εμβολίου ή αλλεργία σε προηγούμενη χορήγηση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πόνος, ερυθρότητα και οίδημα στο σημείο της ένεσης, σπάνια μέτριος πυρετός και κακουχία.

Δοσολογία:
Σε άτομα 2-18 ετών χορηγούνται 2 δόσεις 720 eu* (0,5 ml) ή 2 δόσεις 25u (0.5ml)IM, με μεσοδιάστημα 6 μηνών. Σε άτομα > 18 ετών χορηγούνται 2 δόσεις 1440 eu (1 ml) ή 2 δόσεις 50u (1ml) IM, με μεσοδιάστημα 6 μηνών.

Tο εμβόλιο χορηγείται ενδομυϊκώς στο δελτοειδή μυ ή στην έξω επιφάνεια του μηρού στα παιδιά.

* eu = Elisa Units

Σταθερότητα-Φύλαξη:
+2° C έως +8 °C. Nα λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του παρασκευαστή.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
injection suspension 720 eu, 1440 eu 25u/0.5ml, 50u/1ml

Eμβολιασμός και στα Yγειονομικά Kέντρα.