14  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
14.1  Eνεργητική ανοσοποίηση - Εμβόλια

ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ-ΤΕΤΑΝΟΥ-ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΟΚΚΥΤΗ-ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β Νέα Φάρμακα.

Τα ιδιοσκευάσματα αυτής της δραστικής είναι νέα και κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στη χώρα μας κατά την τριετία 1/7/98 - 30/6/01. Τα ιδιοσκευάσματα αυτά φέρουν ειδική επισήμανση προκειμένου ο ιατρός να τα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή από πλευράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
Diphteria-Tetanus-Acellular Pertussis-Hepatitis B vaccine
Περιέχει διφθεριτική και τετανική ανατοξίνη, τοξοειδές κοκκύτου (25μg), ινιδιακή αιμοσυγκολλητίνη (25μg), περτακτίνη (8μg) και 10 μg ανασυνδυασμένο αντιγόνο επιφάνειας του ιού της ηπατίτιδας Β.

Ενδείξεις:
Ενεργητική ανοσοποίηση των βρεφών από την ηλικία των 2 μηνών έναντι της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκκύτη και της ηπατίτιδας Β.

Αντενδείξεις:
Οξεία φάση εμπύρετων νοσημάτων, αλλεργία από προηγούμενη χορήγηση παρομοίων εμβολίων, εγκεφαλοπάθεια άγνωστης αιτιολογίας που εμφανίστηκε μετά από αντικοκκυτικό εμβόλιο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Τοπικές αντιδράσεις στο σημείο του εμβολιασμού, πυρετός, ανησυχία, κλάμα, αλλεργικές αντιδράσεις, ανορεξία, έμετοι διάρροια, σπανίως σπασμοί και θρομβοπενία.

Προσοχή στη χορήγηση:
Σε άτομα που εμφάνισαν αντίδραση σε προηγούμενη δόση, όπως πυρετό ? 40° C, καταπληξία, σπασμούς ή αλλεργική αντίδραση.

Δοσολογία:
Ενδομυϊκώς από την ηλικία των 2 μηνών (βλέπε Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών, κεφάλαιο 14.1). Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αναγκαιότητα αναμνηστικών δόσεων.

Μορφές-Περιεκτικότητες:
injection suspension 0.5ml