Κυκλοφόρησε το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ 2003

Το Εθνικό Συνταγολόγιο είναι μία έκδοση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που παρέχει στους υγειονομικούς σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση των φαρμάκων.

Το Εθνικό Συνταγολόγιο περιέχει πληροφορίες για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στη χώρα μας και έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Φάρμακα πιθανώς δραστικά ή αμφίβολης αποτελεσματικότητας, με βάση τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα και τη γνώμη ειδικών επιστημόνων, δεν έχουν περιληφθεί.
Η ύλη του Εθνικού Συνταγολογίου είναι οργανωμένη με απλό, κωδικοποιημένο και συνοπτικό τρόπο γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο.

Το Εθνικό Συνταγολόγιο 2003 αποτελεί την 4η επανέκδοσή του και περιέχει νεότερα δεδομένα για τα φάρμακα και τη χρήση του.

Στο Εθνικό Συνταγολόγιο τα Νέα Φάρμακα και τα Φάρμακα σε Πρόγραμμα Φαρμακοεπαγρύπνησης έχουν ειδική επισήμανση, προκειμένου να θυμίζει στους υγιειονομικούς την ανάγκη για ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους.
Και στην έκδοση 2003 αναγράφονται οι τιμές των φαρμάκων προκειμένου ο υγειονομικός να γνωρίζει το κόστος της θεραπείας.

Το Εθνικό Συνταγολόγιο 2003 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ στους υγειονομικούς. Για την απόκτησή του οι υγειονομικοί θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους συλλόγους τους. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν παραλάβει από τον ΕΟΦ για το σκοπό αυτό ανάτυπα του Εθνικού Συνταγολογίου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους.


Οι Επιστήμονες Υγείας που επιθυμούν να το αγοράσουν θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ στα τηλέφωνα 210 6507297 και 210 5407200, ή να ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα του ΕΟΦ στη διεύθυνση www.eof.gr
Το Εθνικό Συνταγολόγιο έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ΕΟΦ σε δοκιμαστική χρήση (χωρίς τα ιδιοσκευάσματα). Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμη όλη η πληροφορία του βιβλίου.