14.3 Παράγωγα αίματος

Περιγράφονται διάφορες πρωτεΐνες που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα και οι οποίες χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς. Όταν χορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που παρασκευάζονται με βάση το ανθρώπινο αίμα ή πλάσμα, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί εντελώς το ενδεχόμενο λοιμωδών νόσων που οφείλονται στη μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων. Tο ίδιο ισχύει και για παθογόνους παράγοντες άγνωστης μέχρι στιγμής φύσης. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων διενεργείται με τη βοήθεια κατάλληλων μέτρων, επιλογή δοτών και έλεγχος του προαναφερομένων μονάδων αίματος ή πλάσματος, ενώ στη διαδικασία παραγωγής περιλαμβάνονται στάδια απομάκρυνσης και η αδρανοποίηση λοιμογόνων παραγόντων.

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΙΝΩΔΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ Human Plasma Fibrinogen Concentrate
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ Human Albumin
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ VΙΙ* Coagulation Factor VIIa
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ VΙΙΙ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ Human Plasma Coagulation Factor VIII Concentrate
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΗΞΗΣ ΙΧ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ Human Plasma Coagulation Factor IX Concentrate
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΗΞΗΣ ΙΧ* Recombinant Coagulation Factor IX