14.2 Παθητική ανοσοποίηση - Ανοσοσφαιρίνες ανθρώπινης ή ζωϊκής προέλευσης

14.2.1  Ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες
14.2.2  Zωϊκές ανοσοσφαιρίνες