ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ


ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Πρόλογος του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας

Πρόλογος του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Πρόλογος της Προέδρου της Ειδικής Eπιτροπής Kατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων


Πρόλογος του Υπουργού Υγείας & Πρόνοιας

Η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων αποτελεί ένα γεγονός που συνδέεται με μια άψογη έκδοση, στην Ελληνική και στην Αγγλική, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή.

Στη νέα αυτή έκδοση ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση που συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά κριτήρια σύμφωνα με την πρακτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και με διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Ο Κατάλογος Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο έγκυρης πληροφόρησης και γνώσης τόσο για τη σωστή συνταγογράφηση όσο κια για την εκτέλεση των συνταγών και την παρακαλούθηση τους από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η θεσμοθέτηση του πρώτου Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων το 1998 έγινε με γνώμονα τη μακροχρόνια Ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία οδηγεί στην απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε όλα τα απαραίτητα και ασφαλή φάρμακα με παράλληλη διασφάλιση ελέγχου των δαπανών των ασφαλιστικών φορέων. Η Δεύτερη Εκδοση, ανανεωμένη και ενημερωμένη, χαρακτηρίζεται από την επιστημονική υπευθυνότητα όλων όσων συνέβαλαν σε αυτήν.

Είμαι βέβαιος ότι ο Αναθεωρημένος Κατάλογος, μαζί με το Εθνικό Συνταγολόγιο, θα αποτελέσουν τις βάσεις για την ορθολογική χρήση των φαρμάκων στη χώρα μας.

Κώστας Στεφανής
Ακαδημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Αρχή


Πρόλογος του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων

Η ορθολογική χρήση των φαρμάκων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Οι συνεχείς εκδόσεις του Εθνικού Συνταγολογίου και σήμερα η έκδοση του 2ου αναθεωρημένου Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων, επιβεβαιώνουν αυτήν την κατεύθυνση.

Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η συγκεκριμένη αναθεώρηση του Καταλόγου υπήρξε ένα δύσκολο έργο, αφού μελετήθηκαν, ελέγχθησαν και κατηγοριοποιήθηκαν 5.733 ιδιοσκευάσματα. To σημαντικό αυτό έργο οδήγησε επίσης στη δημιουργία μίας πολύτιμης βάσης δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία για κάθε ιδιοσκεύασμα τόσο σε Ελληνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, που θα διευκολύνει το έργο κάθε Επιτροπής και του ΕΟΦ στο μέλλον.

Ο Κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις δραστικές και τα ιδιοσκευάσματα αυτών, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, καθώς και οδηγίες σε θέματα ενδείξεων και διάθεσης που πιστεύω ότι θα διευκολύνουν τον Έλληνα ιατρό. Η κατηγοριοποίηση των δραστικών καθώς και ο υπολογισμός του Kόστους Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ) έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Θεωρώ ότι η αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν κάθε ιδιοσκεύασμα που κυκλοφορεί στην Ελληνική Αγορά, καθώς και η λεπτομερής αναφορά σε σχέση με το κόστος, θα αποτελέσουν σημαντικό οδηγό για τον Έλληνα ιατρό προς την ορθότερη θεραπευτική προσέγγιση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά εκδίδεται αγγλόφωνη έκδοση του Καταλόγου, καθώς και ηλεκτρονική μορφή (CD), που επιτρέπει να γνωστοποιηθεί ένα Ελληνικό έργο στη διεθνή κοινότητα. Ο ΕΟΦ, μαζί με τη θυγατρική του εταιρεία ΙΦΕΤ, συμμετείχαν ενεργά τόσο στην έκδοση του καταλόγου, όσο και στη σύνταξη αυτού, με την παροχή ανθρώπινου δυναμικού στην επιστημονική επιτροπή, πρόσβαση σε όλες τις επιστημονικές πηγές που διαθέτει καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία.
Από το βήμα αυτό θα ήθελα να συγχαρώ την Πρόεδρο της Ειδικής Eπιτροπής Aναπληρώτρια Kαθηγήτρια Φαρμακολογίας κα Ζ. Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, τα μέλη της Επιτροπής και την Γραμματεία που περάτωσαν με επιτυχία, ένα τόσο δύσκολο έργο.

Χαράλαμπος Σαβάκης
Καθηγητής Μοριακής Γενετικής

Αρχή


Πρόλογος της Προέδρου της Ειδικής Eπιτροπής Kατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η παγκόσμια κοινότητα έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση του επιπέδου της υγείας και υπήρξε μάρτυρας στην αυξημένη ζήτηση των αντιστοίχων υπηρεσιών. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης ήταν οι περισσότερες χώρες να βρεθούν αντιμέτωπες με το πρόβλημα των αυξημένων δαπανών φροντίδας υγείας. Ειδικότερα οι φαρμακευτικές δαπάνες αποτέλεσαν στόχο προβληματισμού και μελέτης σε όλες τις χώρες της Ευρώπης από τις αρχές της δεκαετίας του '80. Στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν την αύξηση των δαπανών αλλά συγχρόνως να μη στερήσουν από τον ασθενή το βασικό θεραπευτικό μέσο που είναι το φάρμακο, οδηγήθηκαν σε διάφορα μέτρα όπως ο έλεγχος επί των τιμών, η τιμή αναφοράς σε θεραπευτικές κατηγορίες, οι θετικοί ή αρνητικοί κατάλογοι συνταγογραφουμένων ιδιοσκευασμάτων (λίστες), κρατικές κατευθύνσεις και συμβουλές προς τους συνταγογραφούντες ιατρούς (οδηγίες συνταγογράφησης, αλγόριθμοι), οροφή στην συνταγογράφηση (συγκεκριμένος προϋπολογισμός), μετακίνηση φαρμάκων από την συνταγογράφηση στην ελεύθερη διάθεση (Μ.Η.Σ.Υ.Φ.Α.), κίνητρα για την συνταγογράφηση γενοσήμων κ.ά.

Σύμφωνα με την πρακτική όλων των χωρών της Ε.Ε. και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2309/93, η χώρα μας απέκτησε τον 2ο Κατάλογο Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων. Η αναθεώρηση του Καταλόγου είναι προβλεπόμενη από το νόμο αλλά και επιστημονικά αναγκαία λόγω της αποκτηθείσας εμπειρίας και των νεότερων επιστημονικών δεδομένων.

Η Ειδική Επιτροπή μετά από μελέτη όλων των αντιστοίχων Καταλόγων των χωρών της Ε.Ε και λαμβάνοντας υπόψη τα Ελληνικά δεδομένα, θέσπισε επιστημονικά κριτήρια τα οποία γνωστοποίησε προς όλους τους ενδιαφερομένους και δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ. Βασικό κριτήριο ένταξης στον κατάλογο αποτέλεσε το θεραπευτικό όφελος του φαρμάκου που συγκεκριμενοποιήθηκε βάσει της βαρύτητας της ασθένειας, της σχέσης αποτελεσματικότητας/ασφάλειας και της δυνατότητας εφαρμογής άλλων θεραπειών με ή χωρίς φάρμακα. Το κριτήριο του κόστους ημερήσιας θεραπείας αποτέλεσε ένα άλλο σημαντικό κριτήριο ένταξης των ιδιοσκευασμάτων στις εξειδικευμένες θεραπευτικές κατηγορίες, αλλά αντιμετωπίσθηκε με ελαστικότητα στις περιπτώσεις φαρμάκων, ακόμα και ιδιαίτερα υψηλού κόστους, που θεωρήθηκαν απολύτως απαραίτητα για την υγεία των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Η κατηγοριοποίηση των δραστικών ουσιών καθώς και ο υπολογισμός του Κόστους Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ) έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες του ATC (Anatomical Therapeutic Chemical classification) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ο Κατάλογος περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς και συστάσεις σε θέματα ενδείξεων και διάθεσης που αφορούν συγκεκριμένα ιδιοσκευάσματα. Ας σημειωθεί ότι οι περισσότεροι περιορισμοί αναφέρονται σε υπουργικές εγκυκλίους ή στο φύλλο οδηγιών του φαρμάκου που εκδίδεται από τον ΕΟΦ και τον Ε.Μ.Ε.Α (SPC - European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) και ισχύουν για όλες τις χώρες της Ε.Ε. Όλα τα ανωτέρω κωδικοποιήθηκαν έτσι ώστε οι ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι νοσηλευτές και οι Ασφαλιστικοί Φορείς να διευκολυνθούν στο έργο τους.

Η Επιτροπή μελέτησε και εισηγήθηκε προς τους αρμόδιους Υπουργούς την στρατηγική αντιμετώπισης ορισμένων κατηγοριών φαρμάκων που συνυπολογίσθηκε στην τελική τους απόφαση. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες είτε δεν εντάσσονται στους περισσότερους από τους Kαταλόγους των χωρών της Ε.Ε., είτε η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένη ή η έλλειψή τους δεν δημιουργεί κανένα θεραπευτικό κενό ή ανήκουν στην κατηγορία των Μ.Η.Σ.Υ.Φ.Α. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι: τα προβιοτικά, ηπακτικά, αποχρεμπτικά-βλεννολυτικά, ρινικά αποσυμφορητικά, φλεβοτονικά, αντισηπτικά, διάφορα δερματολογικά σκευάσματα για τοπική χρήση, συνδυασμοί με περισσότερες από 2 δραστικές, τοπικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση του αρθρικού και μυϊκού άλγους, περιφερικά αγγειοδιασταλτικά, συνδυασμοί βιταμινών (εκτός των ενεσίμων μορφών), διάφορα δερματολογικά σκευάσματα ήσσονος θεραπευτικής σημασίας, φάρμακα τρόπου ζωής (life style drugs) κ.ά.

Ο Κατάλογος σχεδιάστηκε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία που θα οδηγήσουν τον Έλληνα ιατρό προς την κατεύθυνση της βέλτιστης συνταγογράφησης, η δε ορθή εφαρμογή του στηρίζεται στη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς του από όλους όσους θα τον χρησιμοποιήσουν.

Η περάτωση του έργου της αναθεώρησης και η έκδοση του Καταλόγου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Υπουργούς Υγείας, που από το τέλος του 1998 μέχρι σήμερα, περιέβαλαν την Επιτροπή με την εμπιστοσύνη τους, τον ΕΟΦ για τα στοιχεία και τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Επιτροπή, το ΙΦΕΤ για την τεχνική υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα και όλους τους εισηγητές για τις εύστοχες επιστημονικές επισημάνσεις τους. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να εκφράσω την βαθύτατη εκτίμησή μου στα μέλη της Γραμματείας για την υψηλή συνέπεια με την οποία αντιμετώπισαν το δύσκολο αυτό έργο. Οι άψογες διαδικασίες της αναθεώρησης και το τελικό κείμενο οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υποστήριξή τους. Θα αποτελούσε παράλειψη εάν δεν ευχαριστούσα τους εκπροσώπους των συλλογικών οργάνων της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, οι οποίοι εκτίμησαν το έργο και τη διαφάνεια των διαδικασιών που θέσπισε η Επιτροπή και εξέθεσαν τις γενικές και ειδικές αντιρρήσεις τους σε ένα γενικότερο κλίμα θετικού διαλόγου.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τα μέλη της Επιτροπής γιατί μοιρασθήκαμε το ίδιο όραμα και λειτουργήσαμε με τον ίδιο τρόπο.

Ζωή Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας

Αρχή

 
Σχετικές συνδέσεις

 1. Σελίδα υποδοχής
 2. Πρόλογος
 3. Ειδική επιτροπή καταλόγου
 4. Κριτήρια ένταξης

 5. ATC
 6. Πρόλογος Ε.Σ.
 7. Επιτροπή Ε.Σ.
 8. Κίτρινη κάρτα
 9. Εθνικό συνταγολόγιο
 10. ΕΟΦ
 11. ΙΦΕΤ
 12. Συντελεστές
 13. Λήψη της έκδοσης επίδειξης
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Παράδειγμα ελεύθερης αναζήτησης.

Η δραστική ουσία Σιμετιδίνη από το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Ρανιτιδίνη και οδό χορήγησης παρεντερική

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης οιστρογόνων και οδό χορήγησης διαδερμική.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Καλσιτονίνη και οδό χορήγησης ρινική.

Δείγμα Καρτέλλας Ιδιοσκευάσματος.