ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ


ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ


ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Anatomical Therapeutic Classification system (ATC)

Τα ιδιοσκευάσματα στον e-Κατάλογο Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το σύστημα ATC (Anatomical Therapeutic Classification system), το οποίο έχει προταθεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και έχει υιοθετηθεί από τον ΕΟΦ, όπως και από αντίστοιχους οργανισμούς σε άλλες χώρες.

Το σύστημα ATC έχει δενδροειδή δομή πέντε επιπέδων.

Το πρώτο επίπεδο αφορά στο ανατομικό σύστημα ή στην πάθηση του συστήματος στην οποία ασκεί τη δράση του το φάρμακο, το δεύτερο επίπεδο αφορά στην θεραπευτική κατηγορία, το τρίτο στη φαρμακολογική κατηγορία, το τέταρτο στη χημική/φαρμακολογική ομάδα και το πέμπτο στη δραστική ουσία. Τα ιδιοσκευάσματα (δραστικές ουσίες) ταξινομούνται και κωδικοποιούνται σε διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με το ανατομικό σύστημα που δρούν, καθώς και τις θεραπευτικές, φαρμακολογικές και χημικές τους ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα οι δραστικές ουσίες διαχωρίζονται αρχικά σε 14 κύριες κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν και το πρώτο επίπεδο ταξινόμησής τους.

 

 

Σχετικές συνδέσεις

 1. Σελίδα υποδοχής
 2. Πρόλογος
 3. Ειδική επιτροπή καταλόγου
 4. Κριτήρια ένταξης

 5. ATC
 6. Πρόλογος Ε.Σ.
 7. Επιτροπή Ε.Σ.
 8. Κίτρινη κάρτα
 9. Εθνικό συνταγολόγιο
 10. ΕΟΦ
 11. ΙΦΕΤ
 12. Συντελεστές
 13. Λήψη της έκδοσης επίδειξης
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Παράδειγμα ελεύθερης αναζήτησης.

Η δραστική ουσία Σιμετιδίνη από το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Ρανιτιδίνη και οδό χορήγησης παρεντερική

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης οιστρογόνων και οδό χορήγησης διαδερμική.

Δείγμα αποτελέσματος αναζήτησης με δραστική ουσία Καλσιτονίνη και οδό χορήγησης ρινική.

Δείγμα Καρτέλλας Ιδιοσκευάσματος.