Φαρμακαποθήκες

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 213 2002 501, 213 2002 502, 213 2002 513,
213 2002 408

Με fax: Συμπληρώστε το Δελτίο Παραγγελίας και αποστείλατε στο 210 6039775

Σημείωση: Για τα ειδικά αιτήματα-παραγγελίες νοσοκομείων και κλινικών απαιτείται και το έντυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης από το αντίστοιχο νοσοκομείο.

Νοσοκομεία

Για φάρμακα μόνιμης και έκτακτης κάλυψης:

Τηλεφωνικές παραγγελίες: 213 2002 501, 213 2002 502, 213 2002 513,
213 2002 408

Με fax: Συμπληρώστε το Δελτίο Παραγγελίας και αποστείλατε στο 210 6039775

Για τα ειδικά αιτήματα-παραγγελίες νοσοκομείων και κλινικών (για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και δεν ανήκουν στα μόνιμης και έκτακτης κάλυψης, δηλ. δεν υπάρχει απόθεμα) απαιτείται:

  • Παραγγελία Φαρμάκων του Νοσοκομείου (Αίτηση Ειδικής Παραγγελίας)
  • Έντυπο Ιατρικής Γνωμάτευσης (αρχείο word) υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο Ιατρό και την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου.
  • Απόφαση Δ.Σ. (για αξία παραγγελίας μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ)

Με Fax: Αποστείλατε τα παραπάνω στο 210 6039640.
Για περισσότερες πληροφορίες: 213 2002 424.

Σημείωση: Τα ειδικά αιτήματα-παραγγελίες των νοσοκομείων και κλινικών εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Φαρμακεία - ατομικές παραγγελίες

Για τα φάρμακα ατομικής χρήσης που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα απαιτείται:

  1. Αίτηση ατομικής παραγγελίας φαρμάκων
  2. Ιατρική Γνωμάτευση (αρχείο word)
  3. Έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή/και τον ασφαλιστικό φορέα (τηλ.: 213 2040400)

Τα παραπάνω έντυπα θα τα αποστείλετε με fax στο 6039640.
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ.: 213 2002 408 - e-mail: medicine@ifet.gr

Για έκτακτες περιπτώσεις (εκτός ωραρίου):
6946125642 - 6947420961
Έντυπα
Nοσηλευτικά Ιδρύματα / Φαρμακαποθήκες
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δελτίο
Παραγγελία
ς
Νοσοκομεία
Aίτηση
Ειδικής
Παραγγελίας
Ιατρική Γνωμάτευση
Φαρμακεία-ατομικές παραγγελίες
Αίτηση Ατομικής Παραγγελίας Φαρμάκου
Ιατρική Γνωμάτευση
Πληροφορίες | Διαδικασίες παραγγελίας | Κατάλογοι | Επικοινωνία | Αρχική σελίδα
 
Επιστροφή στα Φάρμακα που διακινεί το ΙΦΕΤ Αρχική Σελίδα