Πληροφορίες για τις δραστικές ουσίες
από το Εθνικό Συνταγολόγιο 2003