Για παραγγελίες

Φαρμακαποθήκες:
Τηλ.: 213 2002 501, 213 2002 502, 213 2002 513, 408
Fax: 210 6039775

Νοσοκομεία:
Για φάρμακα μόνιμης & έκτακτης κάλυψης
Τηλ.: 213 2002 501, 213 2002 502, 213 2002 513, 408
Fax: 210 6039775
Για ειδικά αιτήματα-παραγγελίες νοσοκομείων και κλινικών
Τηλ.: 213 2002 424
Fax: 210 6039640

Φαρμακεία - Ατομικές Παραγγελίες:
Τηλ.: 213 2002 456
Fax: 210 6039640

Για πληροφορίες
τηλ.: 213 2002 525, 458 - e-mail:medicine@ifet.gr
Τηλεφωνικό κέντρο: 213 2002 400
Για περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Eκτός ωραρίου λειτουργίας (μόνο νοσοκομεία, κλινικές):
κιν.: 6947420961, 6946125642
 
 
 
Πληροφορίες | Διαδικασίες παραγγελίας | Κατάλογοι | Επικοινωνία | Αρχική σελίδα
 
Επιστροφή στα Φάρμακα που διακινεί το ΙΦΕΤ Επιστροφή στα Φάρμακα που διακινεί το ΙΦΕΤ Αρχική Σελίδα