Σχετικά με την έκδοση Πίνακας απαγορευμένων ουσιών Πίνακας Επιτρεπομένων Ουσιών
Τι είναι η φαρμακοδιέγερση (doping)
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών
Κατηγορίες απαγορευμένων μεθόδων
Απαγορευμένες ουσίες σε ορισμένα αθλήματα
Συμπληρώματα διατροφής
Κανόνες για τους αθλητές
Σχετικές διασυνδέσεις
Ερωτήσεις - Aπαντήσεις
 
Κατηγορίες Απαγορευμένων Ουσιών σε ορισμένα αθλήματα
Αλκοόλη
β-Αδρενεργικοί Αναστολείς
Αλκοόλη

Αθλήματα όπου απαγορεύεται:

Η χρήση αλκοόλης (αιθανόλης) απαγορεύεται σε μερικά αθλήματα (μόνο εντός συναγωνισμού) όπως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, η σκοποβολή και η ξιφασκία.

Λόγοι για τους οποίους οι αθλητές κάνουν χρήση του αλκοόλ:

Το αλκοόλ χρησιμοποιείται προκειμένου να μειώσει την ευαισθησία στον πόνο (το αίσθημα του πόνου), να τονώσει την αυτοπεποίθηση και να καταστείλει τους οποιουσδήποτε ψυχολογικούς φραγμούς που σχετίζονται με την απόδοση. Ωστόσο χρησιμοποιείται και για να διεγείρει το καρδιαγγειακό σύστημα, ή για να ελαττώσει το τρέμουλο και την συναισθηματική έκρηξη που προκαλεί το στρες σε μηχανοκίνητα αθλήματα. Ένα τέτοιο γεγονός σαφώς μπορεί να δράσει ευεργετικά και σε αθλήματα που απαιτούν ακρίβεια, όπως είναι η σκοποβολή και η τοξοβολία.

Παρενέργειες στους αθλητές:

Η αλκοόλη μπορεί να εξασθενήσει την κρίση του ατόμου, τον συντονισμό των κινήσεων και τον χρόνο αντίδρασης του. Επίσης είναι δυνατό να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση, με αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα ανάληψης ρίσκου ή ενεργειών που δεν είναι συνήθεις για τον αθλητή. Σε καταστάσεις παρατεταμένης άσκησης ίσως να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης υπογλυκαιμίας. Έτσι δεν πρέπει να καταναλώνεται καθόλου αλκοόλ για 24 ώρες, σε περίπτωση που αθλητής υποφέρει από κάποιο σοβαρό τραυματισμό μαλακού ιστού. Ακόμη ο αθλητής που καταναλώνει αλκοόλ, θα πρέπει να ενυδατώνεται σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις απώλειες υγρών που προκαλεί η ίδια η άσκηση. Οι αθλητές που κάνουν χρόνια κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ παρουσιάζουν συνήθως μια ανεπαρκή διατροφική πρόσληψη και αύξηση του σωματικού τους βάρους λόγω υπερβολικής ενεργειακής πρόσληψης, γεγονός που επιδρά αρνητικά στην απόδοση του αθλητή κατά την διάρκεια της αθλητικής του καριέρας.

β-Αδρενεργικοί αναστολείς

Οι β-αδρενεργικοί αναστολείς μειώνουν το καρδιακό ρυθμό, την ισχύ της καρδιακής συστολής και την αρτηριακή πίεση. Ταυτόχρονα εμποδίζουν την αγγειοδιαστολή, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του φόρτου εργασίας της καρδιάς.

Λόγοι χρησιμοποίησής τους από τους αθλητές:

Οι αθλητές ενδέχεται να προβούν σε αλόγιστη χρήση β-αδρενεργικών αναστολέων με σκοπό τη μείωση του καρδιακού τους ρυθμού, τη διατήρηση της ψυχραιμίας τους και την εξάλειψη του σωματικού τρόμου. Η μείωση του καρδιακού ρυθμού αυξάνει το χρονικό διάστημα μεταξύ κάθε καρδιακού παλμού. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στον αθλητή να ολοκληρώσει τη δραστηριότητά του, χωρίς να επηρεάζει ο καρδιακός παλμός την ακρίβεια των κινήσεών του. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, σε αθλήματα που απαιτούν μεγάλο βαθμό ακρίβειας, όπως η σκοποβολή, η τοξοβολία, τα βελάκια (darts) και το μπιλιάρδο. Οι β-αδρενεργικοί αναστολείς μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της ανησυχίας του διαγωνιζόμενου.

Φάρμακα που περιέχουν β-αδρενεργικούς αναστολείς:

Ενδεικτικές δραστικές ουσίες που δρουν ως β-αδρενεργικοί αναστολείς είναι οι εξής:

Ασεβουτολόλη (acebutolol), Αλπρενολόλη (alprenolol), Ατενολόλη (atenolol), Λαβεταλόλη (labetalol), Μετοπρολόλη (metoprolol), Ναδολόλη (nadolol), Οξπρενολόλη (oxprenolol), Προπρανολόλη (propranolol), Σοταλόλη (sotalol) και άλλες.

Αθλήματα όπου απαγορεύεται η πρόσληψη β-αδρενεργικών αναστολέων:

Οι β-αδρενεργικοί αναστολείς απαγορεύονται σε συγκεκριμένα αθλήματα (μόνο εντός συναγωνισμού) όπως:

Τοξοβολία (εντός και εκτός συναγωνισμού), Έλκηθρο (Bobsleigh), Καταδύσεις, Συγχρονισμένη κολύμβηση, Μοντέρνο πένταθλο, Σκοποβολή (εντός και εκτός συναγωνισμού), Άλμα με σκι, Σκι ελεύθερου στιλ, Curling.

Οι κανονισμοί της εκάστοτε αρμόδιας αρχής πρέπει να ελέγχονται, ώστε να διευκρινίζεται εάν οι β-αδρενεργικοί αναστολείς απαγορεύονται στο συγκεκριμένο άθλημα.

Δυσμενείς επιδράσεις:

Η αλόγιστη λήψη β-αδρενεργικών αναστολέων μπορεί να ελαττώσει επικίνδυνα τον καρδιακό ρυθμό, γεγονός που δύναται να οδηγήσει στην εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας.
 
copyright © 2004: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr