Σχετικά με την έκδοση Πίνακας απαγορευμένων ουσιών Πίνακας Επιτρεπομένων Ουσιών
Τι είναι η φαρμακοδιέγερση (doping)
Κατηγορίες απαγορευμένων ουσιών
Κατηγορίες απαγορευμένων μεθόδων
Απαγορευμένες ουσίες σε ορισμένα αθλήματα
Συμπληρώματα διατροφής
Κανόνες για τους αθλητές
Σχετικές διασυνδέσεις
Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Σύμφωνα με τον κώδικα Αντι-ντόπινγκ (που τίθεται σε ισχύ το 2005) του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-ντόπινγκ οι κατηγορίες απαγορευμένων μεθόδων, εντός και εκτός συναγωνισμού, έχουν ως εξής:

Αύξηση Μεταφοράς Οξυγόνου
Φαρμακολογική, Χημική και Φυσική παραποίηση
Γονιδιακό ντόπινγκ
 
 
 
copyright © 2004: ΙΦΕΤ | info@ifet.gr