Φάρμακα που διακινεί το ΙΦΕΤ
Πληροφορίες, κατάλογοι φαρμάκων, παραγγελίες

 

Φάρμακα

Το ΙΦΕΤ εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά φάρμακα αναγκαία για τη Δημόσια Υγεία που δεν διατίθενται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, είτε γιατί δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, είτε γιατί είναι νέα φάρμακα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί ακόμα στη χώρα μας.

 • Τα φάρμακα αυτά εισάγονται από χώρες της Ευρώπης και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έγκριση του ΕΟΦ. Διατίθενται στην αγορά είτε όπως τα άλλα κυκλοφορούντα φάρμακα (Φάρμακα Μόνιμης Κάλυψης), είτε αποκλειστικά στα Νοσοκομεία (Φάρμακα Νοσοκομειακής Κάλυψης), είτε μέσω φαρμακείων σε ασθενείς (Ατομικές παραγγελίες). Τέλος, συχνά εισάγονται φάρμακα για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες (Φάρμακα Έκτακτης Κάλυψης).
 • Στόχος του ΙΦΕΤ είναι η εισαγωγή φαρμάκων εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Προς τούτο το ΙΦΕΤ ερευνά συνεχώς τις αγορές του εξωτερικού και συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό επιλεγμένων προμηθευτών (Φαρμακοβιομηχανίες και Φαρμακαποθήκες).
 • Το ΙΦΕΤ παράγει εγχώρια αριθμό μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων ("ορφανά") όπως π.χ. αντίδοτα.
 • Το ΙΦΕΤ τέλος έχει αναλάβει τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων για λογαριασμό φαρμακευτικών εταιρειών.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως ακολούθως:

Φάρμακα Μόνιμης, Έκτακτης και Νοσοκομειακής κάλυψης
 • Έρευνα αγοράς, εισαγωγή, αποθήκευση και διανομή σε όλη την Ελλάδα περισσότερων των 400 φαρμάκων, μετά από έγκριση του ΕΟΦ για την κάλυψη ελλείψεων και αναγκών της ελληνικής αγοράς.
 • Κάλυψη αναγκών Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Νοσοκομείων, ΙΚΑ, Φαρμακαποθηκών, Φαρμακείων, κ.λπ. με φάρμακα, βιολογικά προϊόντα, προϊόντα αίματος, εμβόλια, κ.ά.
 • Διατήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καθώς και κάλυψη έκτακτων αναγκών και ελλείψεων της αγοράς μετά από εντολή του ΕΟΦ ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 
Ατομικές παραγγελίες φαρμάκων (Μικροδέματα)
 • Έρευνα αγοράς, εισαγωγή και διανομή στο ΙΚΑ και μέσω φαρμακείων σε ιδιώτες πλέον των 100 φαρμάκων που δεν κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.
 
Φάρμακα κατά του AIDS (Αντιρετροϊκά)
 • Παραγγελιοληψία και έλεγχος των συνταγών των φαρμάκων κατά του AIDS.
 • Αποθήκευση και διανομή των φαρμάκων κατά του AIDS για λογαριασμό τρίτων.
 • Συλλογή, έλεγχος και επεξεργασία στοιχείων της κατανάλωσης των αντιρετροϊκών φαρμάκων (ασθενείς, θεραπευτικά σχήματα, ιατροί, νοσοκομεία, δαπάνες αντιρετροϊκής θεραπείας, κ.λπ.)
 
Άμεση κάλυψη των αναγκών της χώρας σε απαραίτητα φάρμακα
 
Μελέτες Βιοδιαθεσιμότητας και Βιοϊσοδυναμίας
 
Παραγωγή Μεθαδόνης- Ποσίμων και δισκίων
Μονάδα αποστείρωσης
 
Συστήματα διαχείρισης Ποιότητας σε οργανισμούς υγείας
 
Πληροφόρηση
Ευρετήριο φαρμάκων,
έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις
 
 
     
 
[Η Εταιρεία] [Δραστηριότητες] [Επικοινωνία] [Ενδιαφέροντα links] [Aρχική Σελίδα]